Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Tegningers indholdMålsætning

Placeres på tegningen i denne rækkefølge, inde fra figuren / tegningen:
  • Snit pile. henviser til en snittegning(snit A-A; snit B-B osv. hvor er snitet taget og i hvilken retning man ser ind på snitet.
  • Billedforklaring(her "1.skifte") skal med på alle tegninger(Facade, Snit, Sidebilled, Isometri osv.)
  • Kædemål. mål i mm tallet står mellem markeringerne "K"
  • Fortløbende mål, mål i mm står under markeringerne og starter med 0
    talet på "F" læses fra tegningens højre side.

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --