Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Løsning af opgave -

Liste, du kan anvende til løsning af tegneopgave.

  1. Læs og sæt dig godt ind i opgaven inden du starter. 

  2. Tag stilling til, hvad der skal med i løsningen, Tegnehoved, Situationsplan, Grundplan, Facade, Snit, Sidebillede, kæde mål, fortløbende mål og tekst. 

  3. Tegn forbandt-, flise- og gulv- løsninger for sig selv på nye tegninger (eller kopi af tegninger uden løsninger) 

  4. Find ud af, hvilket målforhold opgaven skal tegnes i. (1:1)(1:5)(1:10)(1:20)(1:50)(1:100) 

  5. Tag stilling til, hvilken Autocad skabelon du skal bruge - A4, A3, stående, liggende og målforhold. 

  6. HUSK AT TEGNE I DE RIGTIGE LAG. (kan ændres bagefter, hvis du har lavet fejl) 

  7. Tegn lodret plan (facade) på den øverste halvdel af papiret, kun med koter og vandret plan situationsplan og grundplan på den nederste halvdel af papiret, med kæde mål og fortløbende mål. Hvis du bruger stenmål og højdemål til løsning af forbandter, så slet dem inden aflevering. 

  8. Kontroller selv, at alt er med på tegningen og konstruktionerne er rigtigt udført. Læs i bøgerne! 

  9. Aflever opgaven. 

  10. Når du får den rettede opgave tilbage, så ret evt. fejl og mangler med det samme, du må bruge dine digitale noter(tegninger) til din svendeprøve, "noter er bedst uden fejl".  --  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --