Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

BvB GodeTage Dias / Slide

Tagarbejde Filer

Tagarbejde:

Udføre tagarbejde.
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Tagarbejde og Restaurering og reparation af tag.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

Udføre tagarbejde.
Mureren skal kunne udføre kontrol inden oplægning. Oplægge tagrygning, grat, skotrende og udlægge tagfladerne med korrekt inddeling, så kvalitetskravet til fastgørelse, tæthed og udseende overholdes.
Mureren skal efter anvisninger vælge tagmaterialet, så det passer til den pågældende taghældning.

Udføre restaurering og reparation af tagarbejde.
Mureren skal kunne udføre restaurering af tagflader, tagrygning, grat og skotrende så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, i henhold til kvalitetskrav for fastgørelse, tæthed og udseende.

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --