Murerviden.dk

Regneark


KC-mørtel

© René Eriksen

  Vejledende mængdeberegning til KC mørtel        
           
  Vælg receptmørtel   Kalkindhold   Vælg cement type   Kg/Liter kg / m³
       
                 
  Indtast vådrumsvægt   Kg/L   Indtast vandindhold      
  kg / m³        
             
  Mængdeberegning              
  Liter mørtel    
                 
  Resultat        
    Til
                 
  Cement forbrug i rummål:  
  Cement forbrug i vægtmål:  
  Blndingsforholdet bliver:    
   

Der skal ved byggeri med skærpet kontrol tages hensyn til kalkmørtlens vandindhold i % samt kalkmørtlens vådrumvægt i kg/m³.
Delmaterialernes tørvægt (Kalk, Cement og Sand) må højst afvige 3,5 % i den færdige mørtel.

VIGTIGT! Blandetid maks. 15 min. ellers aftager styrken meget kraftigt !