Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

KC-mørtel

Mortelblanding

  Vejledende mængdeberegning til KC mørtel        
                 
  Vælg receptmørtel   Kalkindhold   Vælg cement type   Kg/Liter kg / m³
 
   
 
                 
  Indtast vådrumsvægt   Kg/L   Indtast vandindhold      
  kg / m³        
                 
  Mængdeberegning              
  Liter mørtel          
                 
  Resultat              
  Til   Liter  
                 
  Cement forbrug i rummål:        
  Cement forbrug i vægtmål:        
  Blndingsforholdet bliver:            

Der skal ved byggeri med skærpet kontrol tages hensyn til kalkmørtlens vandindhold i % samt kalkmørtlens vådrumvægt i kg/m³.
Delmaterialernes tørvægt (Kalk, Cement og Sand) må højst afvige 3,5 % i den færdige mørtel.
VIGTIGT! Blandetid maks. 15 min. ellers aftager styrken meget kraftigt !

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --