Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Si-System

Navn Forkortelse Betydning Navn Forkortelse Betydning
exa E 1018 deci d 10-1
peta P 1015 centi c 10-2
tera T 1012 milli m 10-3
giga G 109 mikro µ (my) 10-6
mega M 106 nano n 10-9
kilo k 103 pico p 10-12
hekto h 102 femto f 10-15
deka da 101 atto a 10-18

Forstavelserne kilo, hekto og deka er Græske og betyder hhv. 1000, 100 og 10.

Forstavelserne deci, centi og milli er latinske og betyder hhv. tiendedel, hundrededel og tusindedel.

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --