Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Produktionkortet / Rapporten skal indeholde følgende afsnit:

Forside:
Navn, E-mail, Fagområde, projekt / Case bogstav, evt. tlf.nr.1. Skitseoplæg skal indeholde følgende: Skal være håndtegninger, ikke AutoCad tegninger.

Opgavens omfang ”byggefelt (svendeprøve 3120 x 1488)”
Skitsetegninger der tydeliggør omfang og detaljer
Kalkulation og mængdeberegning ”overslag”
Produktions-kort: fag-discipliner og overskrifter på indhold
Tidsplan med forventet tidsforbrug på hver af opgavens aktiviteter
Valg af fagspeciale
Situationsplan ”byggefelt” placering af opgave.
Facadetegninger med koter
Snittegninger med tekst og koter
Flise-tegninger (opstalter)
Gulvtegninger med målsætning
På alle tegningerne påføres relevant fagtekst.
Relevante tegninger til det valgte fagområde.

Ved åben svendeprøve skal det du har tegnet, beskrevet og fået godkendt, udføres og herefter kan der ikke forekomme ændringer!


2. Projektgranskning
Begrundelse for valg af fagområde
Sæt dig grundigt ind i det valgte fagområde.
Er der særlige regler, krav, anvisninger og lignende, der skal overholdes?
Du skal kort beskrive hvilke love og regler der er gældende for netop det fagområde og det projekt du har valgt.
Bliv evt. inspireret af de 10 bud her.


3. Mængdeberegning
Skærmklip fra Excel regneark indsættes i OneNote.
Du skal forestille dig, dit projekt på skolen skal sammenlignes med, udførelse af arbejdsopgaver på arbejdspladsen hos din mester.
Du skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer og tidsforbrug.
Materiale mængder Link her
Bemærk - at du ikke selv må indkøbe og anvende dine egne byggematerialer


4. Arbejdsbeskrivelse / Procesbeskrivelse
Beskriv trin for trin hvilke arbejdsopgaver, du skal udføre, i forbindelse med den praktiske opgave. Du skal udføre en tidsplan med forventet tider og du skal løbende skrive forbrugt tid i din tidsplan.

Når du beskriver faglig viden regler normer og anvisninger som f.eks. metoder fra flise- eller murerbogen skriver du her i "Arbejdsbeskrivelse / Procesbeskrivelse"

Hvordan / Hvorfor ?
m/kildehenvisning som F.eks.

Murerbogen
[Fra murerbogen afsnit eller side x, xx og xxx har jeg hentet information til brug i mit projekt, fordi....]

Murerhåndbogen
[Fra Murerhåndbogen afsnit eller side x, xx og xxx har jeg hentet information til brug i mit projekt, fordi....]

Pudsbogen
[Fra Pudsbogen afsnit eller side x, xx og xxx har jeg hentet information til brug i mit projekt, fordi....]

Flisebogen
[Fra Flisebogen afsnit eller side x, xx og xxx har jeg hentet information til brug i mit projekt, fordi....]
m.m.
 • Indledning / historie / stilperioder
 • Anlæg
 • Fugtspærre
 • Binder
 • Binder ved fals m/varmeisolering
 • Opmuring med murbatts
 • Lige stik + skabelon (3H)
 • Rundt murværk + skabelon + puds rundt (3H)
 • Smighjørne, udførelse af sten til smighjørne (3H)
 • Bærende konstruktioner
 • Underlag til overfladebehandlinger
 • Overfladebehandlinger
 • Vådrum / Fugt- og våd-zone / 1K og 2K
 • Vådrumssystem / Datablad / Sikkerhedsdatablad / Brugsvejledning (3H) kan være fra en producent som du evt. bruger i dit firma.
 • Halvcirkelbue + skabelon (4H)
 • Segmentbue + skabelon (4H)
 • Trækning af gesims + skabelon (4H)
 • Kvaderpuds (4H)
 • Bærende konstruktioner
 • m.m. + fagområde


5. Bæredygtigt byggeri
En helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.
På bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på 3 aspekter:
- Miljømæssige aspekter
- Sociale aspekter
- Økonomiske aspekter
Bliv evt. inspireret her Link


6. Fagområde beskrivelse

Murer fagområde

 • Murværk som dekoration (3H)
 • Gavle og gesimser - renovering (4H)
 • Murværk - overlukninger (4H)
 • Projekt, murværk (5H)

Flise fagområde

 • Fliseteknik, konstruktioner og underlag (3H)
 • Fliseteknik, materialer og natursten (4H)
 • Fliser, design og værktøj (4H)
 • Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv (5H)

Restaurering fagområde

 • Stilarter, æstetik og konstruktioner (3H)
 • Overlukninger, gesims og facadeudsmykning (4H)
 • Puds, overfladehandling og fuge (4H)
 • Projekt, restaurering og renovering (5H)


7. Kvalitetssikrings-plan modtagekontrol
Hvordan kontrolleres alle materialer der bruges i dit projektet?

8. Kvalitetssikrings-plan proceskontrol (Kontrolplan)
Kun planer for processer der ikke kan ses ved afleveringen.
"Det er en plan for foto dokumentationen. og en beskrivelse af krav til udførelserne"

Eksempel på processer der ikke kan ses på det færdige arbejde:

 • Anlægs vinkler
 • Fugtspærre
 • Binder
 • Varmeisolering
 • Binder ved fals m/varmeisolering
 • Udførelse af stående- eller hul- fortanding
 • Evt. udkast før grovpuds
 • Ren hulmur uden mørtel
 • Vådrums udførelse + påføringstykkelse
 • Kontrol af flise og klinge klæbning
 • Bærende konstruktioner
Fotodokumentation med samme nummerering som i Proceskontrol planen.

Slutkontrolskema hvis nødvendig.
Fejl og mangler ved udførelsen, bemærkninger og dato for udbedring.

Link:
- DI Byggeri kvalitetssikring
- Tolerancer.dk
Datablade, Sikkerhedsdatablade og brugsvejledninger
Kan findes enten på producenternes eller på leverandørernes hjemmesider under hvert produkt.


9. Producentens krav til arbejde. Du skriver i ”Producentens krav til arbejde” om de materialer du bruger i dit projekt.

Datablade / Sikkerhedsdatablade / Brugsvejledninger fra alle de producenter der leverer materialer til dit projekt eller fra en tilsvarende producent som i evt. bruger i dit firma.

Link til kilde, samt beskrivelse på 3-10 linje fra indholdet i producentinformationerne, som er relevant for en murer.
Ingen billeder af produkterne tak.


10. Foto dokumentation
Fotodokumentation med samme nummerering som i Proceskontrol planen.


11. Arbejdsmiljø i projektet

 • Arbejdspladsvurdering, skriv stikord til hvert punkt:
 • Fysiske påvirkninger (lys, støj, kulde og træk)
 • Brug af personlige værnemidler
 • Ergonomiske påvirkninger (arbejdsstillinger og tunge løft)
 • Psykiske påvirkninger (trivsel på arbejdspladsen)


12. Tegninger - A3 hele sider med tegnehoved.
Skærmklip fra AutoCad layout faner med hvid baggrund indsættes i OneNote.


13. Tidsplan for hele projektet.
Skærmklip fra Excel regneark indsættes i OneNote.
--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --