Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Murerviden.dk
Murerviden.dk

Planlægge byggearbejdet.

Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge, udføre og vurdere:
Materialeforbrug, Materiel, Materialebestilling", Afsætte grund og Udføre kvalitetskontrol.

Mureren skal i arbejdsdagen deltage i samarbejde om sikkerhed og sundhed, medvirke til, at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, herunder at evt. foranstaltninger virker efter hensigten, gøre sikkerhedsgruppen eller arbejdsgiveren opmærksom på en fejl eller mangel, mureren ikke selv kan rette.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

Murerviden.dk
Murerviden.dk

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --