Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Overfladebehandlinger

Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver: Indvendig / udvendig overfladebehandling og restaurering og reparation af overfladebehandling.
Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.
Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.
Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

Udvendig overfladebehandling.
Mureren skal kunne udføre følgende udvendige overfladebehandlinger: facadepuds, filtsning, sækkeskuring, vandskuring, tyndpuds og kalkning, så kvalitetskravet til overfladens vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
Mureren skal kunne vælge, sammensætte, blande og anvende den korrekte mørtel, i henhold til anvisninger for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.
Mureren skal efter anvisninger kunne udføre trækning af gesims, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

"Murerviden kan anbefale at man ikke ovefladebehandler sit murede hus!"

Indvendig overfladebehandling.
Mureren skal kunne udføre pudsearbejde, finpuds og berapning, så kvalitetskravet til overfladens vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.
Mureren skal kunne vælge, sammensætte, blande og anvende den korrekte mørtel, i henhold til anvisninger for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.

Restaurering og reparation af overfladebehandling.
Mureren skal kunne udføre restaurering af eksisterende overfladebehandling, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, ved både ind- og udvendigt arbejde, i henhold til kvalitetskravet for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.
Mureren skal kunne vælge, sammensætte, blande og anvende den korrekte mørtel ved restaurering, i henhold til anvisninger for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --