Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Opmurings arbejde

Opmurings arbejde.

Opmurings arbejde.
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Opmuring, fugearbejde, restaurering og reparation af murværk.
Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.
Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt(fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.
Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.


Udføre opmuring.

Udføre opmuring.
Mureren skal efter anvisninger kunne udføre opmuring af murede konstruktioner, i forbandt løsning, der er udarbejdet af arkitekt mester eller mureren selv, så kvalitetskrav til konstruktionens, tæthed, styrke og udseende både ved ind- og udvendig arbejde, bliver overholdt, efter tegninger, der er udarbejdet af arkitekt, mester eller mureren selv.
Mureren skal efter anvisninger anbringe bindere, fugt- og varmeisolering korrekt.


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --