Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Mureruddannelsen August 2022


Fag # Fag Hovedforløb
Vejledende varighed på fag.
Niveau 35
uger
1.H.
5 uger
2.H.
5 uger
3.H.
10 uger
4.H.
10 uger
5.H.
5 uger
Faget bidrager til følgende kompetencemål Bedømmelse
Grundfag
10826 Teknologi E 2,0   2,0       1, 7, 8, 9, 15 -, 7-trinsskala, Eksamen.
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag - euv varighed angives i ( )
10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 2 Rutineret 1,0 (0) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1, 2, 3, 5, 7 -, 7-trinsskala
17717 Byggeri og energiforståelse 2 Rutineret 1,0     1,0     1, 7, 9, 10, 13 -, 7-trinsskala
17964 Byggeri og samfund 2 Rutineret 1,5       1,5   1, 11, 13, 14 -, 7-trinsskala
20695 Byggeri og arbejdsmiljø 2 Rutineret 1,0       1,0   2, 3, 4, 7, 12 -, 7-trinsskala
20707 Murerteknik 3 Avanceret 7,7 2,7 1,7 1,4 0,5 1,2 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 29 -, 7-trinsskala
12757 Puds og overfladebehandling 3 Avanceret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6, 9, 10, 12, 20, 26, 29 -, 7-trinsskala
12758 Fliseteknik 3 Avanceret 2,5 1,0 0,5 0,5   0,5 6, 9, 10, 12, 20, 25, 29 -, 7-trinsskala
12762 Gulvteknik 3 Avanceret 1,5 0,5   0,5   0,5 6, 9, 10, 12, 20, 23, 24, 29 -, 7-trinsskala
10554 Tagarbejde 2 Rutineret 1,0       1,0   6, 9, 10, 12, 20, 27, 29 -, 7-trinsskala
12897 Tegning 3 Avanceret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8 -, 7-trinsskala
3230 Digitalt byggeri 1 2 Rutineret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7, 8, 29 -, 7-trinsskala
6184 Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav 3 Avanceret 2,8     2,8     19 -, Bestået / ikke bestået
47338 Farlige stoffer i byggebranchen AMU-mål 0,2       0,2   17, 18 -, Bestået / ikke bestået
Antal ugers valgfag i alt - euv varighed angives i ( )
pdf valgfag   2,0 (0)     1,0 (0) 1,0 (0)      
Valgfri uddannelsesspecifikke fag
  Murer fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
10579 Murværk som dekoration 3 Avanceret 2,0     2,0     6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 -, 7-trinsskala
10580 Gavle og gesimser - renovering 3 Avanceret 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 -, 7-trinsskala
15604 Murværk - overlukninger 3 Avanceret 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 -, 7-trinsskala
15605 Projekt, murværk 3 Avanceret 2,0         2,0 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22 -, 7-trinsskala
  Flise fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0     2,0     6, 9, 10, 12, 20, 23, 24, 25 -, 7-trinsskala
10563 Fliseteknik, materialer og natursten 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0       2,0   6, 9,10,12, 20, 25 -, 7-trinsskala
15606 Fliser, design og værktøj 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20, 25 -, 7-trinsskala
15607 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0         2,0 6, 9, 10, 20 -, 7-trinsskala
  Restaurering fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0     2,0     6, 9, 10, 12, 20 -, 7-trinsskala
15611 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 -, 7-trinsskala
15612 Puds, overfladehandling og fuge 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20 -, 7-trinsskala
15613 Projekt, restaurering og renovering 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0         2,0 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 -, 7-trinsskala
  Tagarbejde fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
15614 Tag - historik, konstruktion og planlægning 3 Avanceret 2,0     2,0     6, 9, 10, 12, 20, 27 -, 7-trinsskala
15615 Oplægning af tegl og betontagsten 3 Avanceret 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20, 27 -, 7-trinsskala
15617 Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl 3 Avanceret 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20, 27 -, 7-trinsskala
15618 Projekt og innovation, tagarbejde 3 Avanceret 2,0         2,0 6, 9, 10, 12, 20, 27 -, 7-trinsskala
  Energi fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
15608 Bæredygtighed, energirenovering og - optimering 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0     2,0     1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 -, 7-trinsskala
15609 Energi - konstruktioner 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0       2,0   6, 9, 10, 12, 20, 21, 22 -, 7-trinsskala
10569 Energi - materialer 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0       2,0   6, 9, 10,12, 20 -, 7-trinsskala
15610 Projekt, energirenovering og - optimering 3 Avanceret- 4 Højniveau 2,0         2,0 6, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 28 -, 7-trinsskala

Link:
Om uddannelsen til murer
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer
Uddannelsesordning HentData 2022
Uddannelsesordning - eud.uddannelsesadministration.dk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Skolen
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne

Bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning | Anvisninger og vejledninger
Eurocodes 6
Byggeloven - Retsinformation.dk
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 - Retsinformation.dk
Bygningsreglement BR18 - vejledning
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet Håndbog
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi
Dansk Standard - DS
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg murer - BFA
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg - BFA
Byggeskadefonden
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse - BvB
BvB Byggeteknik
Byg - erfa
Murerhåndbogen 2021

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --