Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Mureruddannelsen August 2020


Fag # Fag Hovedforløb
Vejledende varighed på fag.
Niveau 35
uger
1.H.
5 uger
2.H.
5 uger
3.H.
10 uger
4.H.
10 uger
5.H.
5 uger
Faget bidrager til følgende kompetencemål Bedømmelse
Grundfag 1.H. 2.H. 3.H. 4.H. 5.H.
10826 Teknologi E 2,0   2,0       2, 5, 19 -, 7-trinsskala, Eksamen.
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag - euv varighed angives i ( ) 1.H. 2.H. 3.H. 4.H. 5.H.
10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering Rutineret 1,0 (0) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2, 4, 5, 6, 8 -, 7-trinsskala
17717 Byggeri og energiforståelse Rutineret 1,0     1,0     18, 19 -, 7-trinsskala
17964 Byggeri og samfund Rutineret 1,5       1,5   2, 3, 4 -, 7-trinsskala
17719 Byggeri og arbejdsmiljø Rutineret 1,0       1,0   2, 4, 5, 6, 7, 8 -, 7-trinsskala
17974 Murerteknik Avanceret 7,7 2,7 1,7 1,4 0,7 1,2 1, 9, 10, 11, 12,15 , 16 , 17, 18, 19 -, 7-trinsskala
12757 Puds og overfladebehandling Avanceret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 10, 16, 19 -, 7-trinsskala
12758 Fliseteknik Avanceret 2,5 1,0 0,5 0,5   0,5 10, 14, 15 -, 7-trinsskala
12762 Gulvteknik Avanceret 1,5 0,5   0,5   0,5 10, 13, 14, 15 -, 7-trinsskala
10554 Tagarbejde Rutineret 1,0       1,0   10, 12, 17 -, 7-trinsskala
12897 Tegning Avanceret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1, 5, 9, 10 -, 7-trinsskala
3230 Digitalt byggeri 1 Rutineret 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2, 3, 9, 10 -, 7-trinsskala
6184 Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav Avanceret 2,8     2,8     5, 6, 8 -, Bestået / ikke bestået
Antal ugers valgfag i alt - euv varighed angives i ( ) 1.H. 2.H. 3.H. 4.H. 5.H.
pdf valgfag   2,0 (0)     1,0 (0) 1,0 (0)      
Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1.H. 2.H. 3.H. 4.H. 5.H.
  Murer fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
10579 Murværk som dekoration Avanceret 2,0     2,0     1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 -, 7-trinsskala
10580 Gavle og gesimser - renovering Avanceret 2,0       2,0   1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 -, 7-trinsskala
15604 Murværk - overlukninger Avanceret 2,0       2,0   1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 -, 7-trinsskala
15605 Projekt, murværk Avanceret 2,0         2,0 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 -, 7-trinsskala
  Flise fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag Avanceret- Højniveau 2,0     2,0     1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 -, 7-trinsskala
10563 Fliseteknik, materialer og natursten Avanceret- Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 -, 7-trinsskala
15606 Fliser, design og værktøj Avanceret- Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 -, 7-trinsskala
15607 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv Avanceret- Højniveau 2,0         2,0 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 -, 7-trinsskala
  Restaurering fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner Avanceret- Højniveau 2,0     2,0     1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 -, 7-trinsskala
15611 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning Avanceret- Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 -, 7-trinsskala
15612 Puds, overfladehandling og fuge Avanceret- Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 -, 7-trinsskala
15613 Projekt, restaurering og renovering Avanceret- Højniveau 2,0         2,0 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 16 -, 7-trinsskala
  Tagarbejde fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
15614 Tag - historik, konstruktion og planlægning Avanceret 2,0     2,0     1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 -, 7-trinsskala
15615 Oplægning af tegl og betontagsten Avanceret 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 -, 7-trinsskala
15617 Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl Avanceret 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 -, 7-trinsskala
15618 Projekt og innovation, tagarbejde Avanceret 2,0         2,0 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 -, 7-trinsskala
  Energi fagområde 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H    
15608 Bæredygtighed, energirenovering og - optimering Avanceret- Højniveau 2,0     2,0     1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 -, 7-trinsskala
15609 Energi - konstruktioner Avanceret- Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 -, 7-trinsskala
10569 Energi - materialer Avanceret- Højniveau 2,0       2,0   1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 -, 7-trinsskala
15610 Projekt, energirenovering og - optimering Avanceret- Højniveau 2,0         2,0 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 19 -, 7-trinsskala

Link:
Om erhvervsuddannelsen
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Om uddannelsen til murer
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer
Uddannelsesordning - eud.uddannelsesadministration.dk

Skolen
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne

Bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning | Anvisninger og vejledninger
Eurocodes 6
Byggeloven - Retsinformation.dk
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 - Retsinformation.dk
Bygningsreglement BR18 - vejledning
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet Håndbog
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi
Dansk Standard - DS
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg murer - BFA
Oversigt over lovpligtige kurser i bygge og anlæg - BFA
Byggeskadefonden
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse - BvB
BvB Byggeteknik
Byg - erfa
Murerhåndbogen 2020

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --