Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Om erhvervsuddannelsen
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Om uddannelsen til murer
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer
Uddannelsesordning - eud.uddannelsesadministration.dk

Skolen
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne

Bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning | Anvisninger og vejledninger
Eurocodes 6
Byggeloven - Retsinformation.dk
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 - Retsinformation.dk
Bygningsreglement BR18 - vejledning
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet Håndbog
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi
Dansk Standard - DS
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg murer - BFA
Oversigt over lovpligtige kurser i bygge og anlæg - BFA
Byggeskadefonden
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse - BvB
BvB Byggeteknik
Byg - erfa
Murerhåndbogen 2020

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --