Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

kvalitetssikring


Mureren skal kunne udføre kvalitetssikring, så kundens / branchens ønsker, forventninger og krav til byggeriet overholdes.
Mureren skal kunne bedømme eget udført arbejde på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde, med henblik på forbedring af materialevalg og arbejdsmetode.


En meget forenklet tabel af fokuspunkter til kontrolplan for dit arbejde på skolen, kontrolplan er en del af kvalitetssikringen.
Her er alle knudepunkterne / tolerancerne er ikke med:
Disciplin Indhold i discipliner Kvalitetskrav til handling når du er murersvend
1 Helhed   Korrekt forbandt  
  Flise og klinkeinddeling  
  Renlighed  
  Tydelige og klare overgange mellem forskellige materialer  
2 Opmuring      
  Anlægsmål Kan foretage korrekt udlæg efter modulmål.
  Højdemål Kan konstruere højdemøl og anvende dette
  Lod false og hjørner Kan mure false og hjørner i lod og få alle sten til at lægge til stok
  Vage Kan opføre murværket i vage og få alle sten til at rører lodestokken
  Flugt Opspænde snor korrekt på hjørner og henmure efter denne.
  Tanding Kan opmure opgaven uden væsentlig tanding.
  Lod kopper Kan anvende lodpinde og følge disse ved opmuring af opgaven.
  Fyldte fuger Kan mure med fyldte fuger.
  Hugninger Kan anvende og indstille stenklipper, samt sortere sten til hjørnerne
3 Fuger      
  Ensartethed i finish Kan trykket og komprimerer fugerne, med ensartet overflade og rengjorte kanter
4 Gulv      
  Slidlag med eller uden fald Kan udføre gulv med korrekt komprimering og tæthed i overfladen, uden lunker og buler
  Inddeling af gulv Kan inddele gulvarbejdet med lige store skæringer i begge retninger, større end en halv
  Vådrumsbehandling Kan udføres så producentens kvalitetskrav til vedhæftning, tæthed og holdbarhed overholdes
5 Puds      
  Puds til fliser Kan udføres i lod, vinkel og planhed
  puds til tapet og finpuds Kan udføres i lod og planhed med ensartet tæt overflade
  Overfladebehandling Kan udføres med ensartet og tæt overflade
  Sokkelpuds Kan udføres med ensartet og tæt overflade, samt skarpe kanter
6 Fliser      
  Lod og planhed Kan udføre flisearbejde i lod og planhed
  Inddeling af vægge Kan udfæres med lige store skæringer, større end en halv, med ens fugestørrelser alle steder
  Fliseplaner på flere vægge kan udføres uden spring / forskydninger i sammenstødende hjørner


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --