Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Kompetencemål: Varighed:
0,0  Uger.
Fagnr.
 15429
Niveau:
 Uden niveau
Fagkategori:
 Bundet
Skoleforløb Tekst
1   Lærlingen kan indgå i generelle drøftelser om og udføre bæredygtigt byggeri, der inddrager valg af konstruktioner, byggematerialer, vedligeholdelse og drift, samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.HovedforløbProjekt
2   Lærlingen kan indrette en mindre byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.HovedforløbProjekt
3   Lærlingen kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.HovedforløbProjekt
4   Lærlingen kan varetage egen og andres sikkerhed i alle arbejdssituationer.HovedforløbProjekt
5   Lærlingen kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slut- kontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på fagets område.HovedforløbProjekt
6   Lærlingen kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på fagets område, herunder bruge relevante digitale hjælpeprogrammer.HovedforløbProjekt
7   Lærlingen kan foretage informationssøgning i skriftlige og digitale opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt i love og regler.HovedforløbProjekt
8   Lærlingen kan udføre tegninger i digitale tegneprogrammer til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på fagets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.HovedforløbProjekt
9    Lærlingen kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.HovedforløbProjekt
10   Lærlingen kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.HovedforløbProjekt
11   Lærlingen kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden samt arbejde med innovative processer og vise kendskab til iværksætteri.HovedforløbProjekt
12   Lærlingen kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave inden for faget.HovedforløbProjekt
13   Lærlingen kan diskutere, hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljø- og klimamæssige konsekvenser.HovedforløbProjekt
14   Lærlingen kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.HovedforløbProjekt
15   Lærlingen kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt udvælge måleinstrumenter.HovedforløbProjekt
16   Lærlingen kan genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design samt drøfte de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri.HovedforløbProjekt
17   Lærlingen kan arbejde med kold asfalt, bitumen i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelses krav.HovedforløbProjekt
18   Lærlingen kan udføre arbejde med farlige stoffer, herunder epoxy.HovedforløbProjekt
19   Lærlingen kan opstille, ændre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.HovedforløbProjekt
20   Lærlingen kan planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser.HovedforløbProjekt
21   Lærlingen kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
22   Lærlingen kan udføre de almindelige forekommende forbandtløsninger.HovedforløbProjekt
23   Lærlingen kan udføre almindeligt forekommende opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske materialer.HovedforløbProjekt
24   Lærlingen kan udføre konstruktion og underlag for fliser på gulv og væg, herunder korrekt udført vådrums løsning.HovedforløbProjekt
25   Lærlingen kan udføre gulv- og vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
26   Lærlingen kan udføre overfladebehandling ved nybyggeri, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
27   Lærlingen kan udføre tagarbejde med tegl og betonprodukter ved nybyggeri, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
28   Lærlingen kan udføre konstruktioner under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd, energi og bæredygtighed.HovedforløbProjekt
29   Lærlingen kan anvende murerfagets materialer og intelligente materialer samt vise kendskab til deres egenskaber.HovedforløbProjekt

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --