Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Praktikmål: Varighed:
0,0  Uger.
Fagnr.
 000000
Niveau:
 
Fagkategori:
 
Skoleforløb Tekst
10994   Byggepladsindretning og affaldshåndteringVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan opsætte hegn, skur, container
2. Lærlingen kan etablere og indrette materialeplads
3. Lærlingen kan indsamle, sortere og bortskaffe affald
4. Lærlingen kan etablere af vinterforanstaltninger ift. Materialer og konstruktioner
10995   ArbejdsprocesserVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan arbejde på nybyggeri
2. Lærlingen kan arbejde med ombygnings- og reparationsarbejde
3. Lærlingen kan arbejde med renovering og restaurering
4. Lærlingen kan udføre spjældarbejde
5. Lærlingen kan samarbejde med andre håndværksgrupper
10996   ArbejdsplanlægningVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udarbejde tidsplan
2. Lærlingen kan udarbejde arbejdsbeskrivelse
3. Lærlingen kan pakke bil til småopgaver
4. Lærlingen kan planlægge eget arbejde
5. Lærlingen kan medvirke til fælles planlægning
10997   KvalitetssikringVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan foretage modtagekontrol af materialer
2. Lærlingen kan foretage proceskontrol og dokumentation af eget arbejde
3. Lærlingen kan reflektere over og forholde sig kritisk til eget arbejde
10998   Arbejdsmiljø og sikkerhedVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan orientere sig i gældende arbejdsmiljøregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.
2. Lærlingen har kendskab til korrekt håndtering af farlige stoffer og materialer.
3. Lærlingen kan deltage i udarbejdelse af APV.
4. Lærlingen kan deltage i planlægning af og gennemførelse af en sikkerhedsrundering.
5. Lærlingen kan planlægge og udføre opgaver forsvarligt under hensyntagen til egen og andres arbejdsmiljø.
6. Lærlingen kan vurdere og forebygge risiko for ulykker, kemiske påvirkninger og ergonomiske belastninger.
7. Lærlingen kan anvende relevante tekniske hjælpemidler.
11019   MaterialerVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan foretage opmåling af materialer
2. Lærlingen kan bestille materialer
11034   Rulle- og bukkestilladsVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan bruge opstillingsvejledning
2. Lærlingen kender til sikkerhed i forbindelse med arbejde på rulle- og bukkestillads
3. Lærlingen kan opsætte rulle- og bukkestillads i henhold til gældende regler
11035   KundekontaktVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan betjene og tale med kunder på en hensigtsmæssig måde
2. Lærlingen kan vise det nødvendige hensyn ved færdsel i kundens hjem, herunder ryddelighed og rengøring
3. Lærlingen kan vejlede kunden i brug og vedligehold af den udførte opgave.
15186   Reparationer, renovering og restaureringVirksomhed Praktikmål1. Elev kan arbejde med at udbedre skader
2. Lærlingen kan udføre renoveringsopgaver
3. Lærlingen kan udføre restaurering af bevaringsværdige bygninger
15346   Fliser, klinker og vådrumVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre vådrumssikring
2. Lærlingen kan udføre opbygning af gulve til fliser og klinker, herunder støbning og armering
3. Lærlingen kan arbejde med klinker og gulvarbejde
4. Lærlingen kan udføre opsætning af vægfliser
5. Lærlingen kan udføre fugning af vægge og gulve
6. Lærlingen kan udføre særligt dekorativt flise- og klinkearbejde
15347   IsoleringVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre varmeisolering af ydervægge
2. Lærlingen kan udføre fugtisolering
3. Lærlingen kan udføre varmeisolering af gulve
15348   MurerarbejdeVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre opmuring med teglsten
2. Lærlingen kan udføre forskellige former for forbandtløsninger
3. Lærlingen kan udføre opmuring med limplader, porrebeton og gasbetonelementer
4. Komplicerede murværkskonstruktioner
5. Lærlingen kan udføre skabelon til stik og buer
6. Lærlingen kan udføre forskellige former for stik og buer
7. Lærlingen kan udføre afdækning af murværk
15350   FugearbejdeVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre flere former for fuger
2. Lærlingen kan udføre rensning af murværk
3. Lærlingen kan udføre fugning under opmuring
4. Lærlingen kan udføre udkradsning til fugning
15355   TagarbejdeVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan arbejde med planlægning, opmåling og oplægning af teglsten
2. Lærlingen kan arbejde med planlægning, opmåling og oplægning af betontagsten
3. Lærlingen kan udføre oplægning af rygning
4. Lærlingen kan udføre oplægning af rygning i mørtel
5. Lærlingen kan udføre skæring og oplægning af skotrende
6. Lærlingen kan udføre opmuring af gavlkonstruktion
15356   SkorstenVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre opmuring af skorsten
2. Lærlingen kan udføre opmuring af forskellige former for skorstenskerne
3. Lærlingen kan udføre indmuring af renselem og trin
4. Lærlingen kan udføre opstilling af skorstensstillads
15357   EnergiVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan arbejde med materialers energiegenskaber
2. Lærlingen kan arbejde med energirigtige konstruktioner
3. Lærlingen kan arbejde med energioptimering
4. Lærlingen har kendskab til æstetik, arkitektur i energirenovering
15358   Puds og overfladebehandlingVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre forbehandling af underlag
2. Lærlingen kan udføre udkast til grovpuds
3. Lærlingen kan udføre grov- og finpuds
4. Lærlingen kan udføre filsing
5. Lærlingen kan udføre vandskuring
6. Lærlingen kan udføre sækkeskuring
7. Lærlingen kan udføre flere former for overfladebehandling
8. Lærlingen kan udføre finish
15363   Stillads og sikkerhedVirksomhed Praktikmål1. Lærlingen kan udføre let facadestillads
2. Lærlingen kan udføre tungt murerstillads
3. Lærlingen kan arbejde med sikkerhed i forbindelse med stilladsarbejde

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --