Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Kompetencemål: Varighed:
0,0  Uger.
Fagnr.
 15429
Niveau:
 Uden niveau
Fagkategori:
 Bundet
Skoleforløb Tekst
1   Eleven kan genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design og er opmærksom på de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri.HovedforløbProjekt
2   Eleven kan informationssøge om lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, påvirkninger og reguleringer af faget og byggebranchen.HovedforløbProjekt
3   Eleven kan gøre rede for, hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.HovedforløbProjekt
4   Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.HovedforløbProjekt
5   Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder og byggeriets aktører samt arbejde med innovative processer og vise kendskab til iværksætteri.HovedforløbProjekt
6   Eleven kan redegøre for, hvad det betyder at indgå i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen og i virksomheden.HovedforløbProjekt
7   Eleven kan arbejde med kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.HovedforløbProjekt
8   Eleven kan opstille, ændre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.HovedforløbProjekt
9   Eleven kan planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser.HovedforløbProjekt
10   Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget arbejde.HovedforløbProjekt
11   Eleven kan udføre alle fagligt relaterede matematiske beregninger.HovedforløbProjekt
12   Eleven kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
13   Eleven kan udføre almindeligt forekommende opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske materialer.HovedforløbProjekt
14   Eleven kan udføre konstruktion og underlag for fliser på gulv og væg.HovedforløbProjekt
15   Eleven kan udføre gulv- og vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
16   Eleven kan udføre overfladebehandling ved nybyggeri, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
17   Eleven kan udføre tagarbejde med tegl og betonprodukter ved nybyggeri, renovering og restaurering.HovedforløbProjekt
18   Eleven kan udføre energibesparende konstruktioner.HovedforløbProjekt
19   Eleven kan anvende murerfagets materialer og intelligente materialer samt vise kendskab til deres egenskaber.HovedforløbProjekt

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --