Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Hovedløb 35 uger inkl. svendeprøve

Den rigtig gode murer " (denne beskrivelse) omhandler det arbejde en murer skal kunne planlægge, udføre og vurdere ved uddannelsens afslutning.
Beskrivelsen er opbygget i 3 niveauer kolonne 3+2+1, alle 3 niveauer er afhængige af hinanden.

Murersvendens Handlekompetencer

  Luk alle | Åben alle |   

Overblik


Udføre murerarbejde.

 
Mureren skal selvstændigt og i samarbejde med andre, kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Opmuring, overfladebehandling, flisearbejde, gulvarbejde og tagarbejde ved nybyggeri, tilbygning, ombygning og restaurering.

Mureren skal fungere som en del af en større helhed på arbejdspladsen og kunne beskrive og tydeliggøre sine færdigheder, i alle murerfagets arbejdsopgaver, på et let forståeligt fagligt og alment -sprog.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Alt arbejde skal udføres efter de til enhver tid gældende love, regler, anvisninger, standarder og normer, miljø- og sikkerhedskrav, og inden for forsvarlige økonomiske og æstetiske rammer. Mureren skal udføre byggearbejdet på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Områder


Planlægge byggearbejdet.

 
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Materialebestilling", Afsætte grund og Udføre kvalitetskontrol.

Mureren skal i dagligdagen deltage i samarbejde om sikkerhed og sundhed, medvirke til, at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, herunder at evt. foranstaltninger virker efter hensigten, gøre sikkerhedsgruppen eller arbejdsgiveren opmærksom på en fejl eller mangel, mureren ikke selv kan rette.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

 

 

 

 

 

 


Udføre opmurings arbejde.

 
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Opmuring, fugearbejde, restaurering og reparation af murværk.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt(fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

 

 

 

 


Udføre overfladebehandling.

 
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver: Indvendig / udvendig overfladebehandling og restaurering og reparation af overfladebehandling.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

 

 

 

 

 


Udføre flisearbejde.

 
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver :
Vådrumsbehandling, opsætning af fliser og restaurering og reparation af flisearbejde.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

 

 

 

 


Udføre gulvarbejde.

 
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Lægning af slidlag og Klinkegulv, samt Restaurering og reparation gulvarbejde.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

 

 

 

 


Udføre tagarbejde

 
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Tagarbejde og Restaurering og reparation af tag.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

Detaljer


1. Tilrettelægge byggearbejdet

 
Mureren skal efter anvisninger udføre en tidsplanlægning, en oversigt over arbejdsrækkefølge, samt start- og sluttidspunkt for delprocesser, så tidsrammer for andre faggrupper kan fastsættes.

Mureren skal kunne medvirke i akkordering af svendepris på færdigt arbejde, i enighed med den gældende overenskomst.

2. Udføre materiale bestilling.

 
Mureren skal efter anvisninger kunne udføre en materialebestillingsliste, med de nødvendige beregninger og beskrivelser, så levering af materialer, maskiner og værktøj kan leveres til byggepladsen med et minimum af kørsel.

Mureren skal efter anvisninger kunne indrette byggepladsen med hensynstagen til tidssvarende arbejdsmiljøforehold, omgivelserne og arbejdets udførelse, og opbevare materialer og maskiner ifølge producenternes anvisninger.

3. Afsætte grund.

 
Mureren skal ved beregninger og nivellering kunne afsætte en grund, så byggeriets placering og koter er i overensstemmelse med arbejdstegningerne.

Mureren skal efter anvisninger, kunne finde oplysninger om, placering og størrelse af nybyggeri og tilbygning på byggegrund, så byggelovgivningens krav til byggeriet overholdes, og efter anvisninger udføre ansøgning om byggetilladelse.

4. Udføre kvalitetskontrol.

 
Mureren skal kunne udføre kvalitetskontrol, så kunden / branchens ønsker, forventninger og krav til byggeriet overholdes.

Mureren skal kunne bedømme eget udført arbejde på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde, med henblik på forbedring af materialevalg og arbejdsmetode.


5. Udføre opmuring.

 
Mureren skal efter anvisninger kunne udføre opmuring af murede konstruktioner, i forbandt løsning, der er udarbejdet af arkitekt mester eller mureren selv, så kvalitetskrav til konstruktionens, tæthed, styrke og udseende både ved ind- og udvendig arbejde, bliver overholdt,
efter tegninger, der er udarbejdet af arkitekt, mester eller mureren selv.

Mureren skal efter anvisninger anbringe bindere, fugt- og varmeisolering korrekt.

6. Udføre fugearbejde.

 
Mureren skal kunne udføre fugearbejde enten i opmurings processen eller som efterfugning, så kvalitetskravet til fugens tæthed, styrke og udseende overholdes.

7. Udføre restaurering og reparation af murværk.

 
Mureren skal kunne udføre opmuringsarbejde, i det eksisterende forbandt og materiale, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende.

Samt overholde kvalitetskrav til konstruktionens, tæthed, styrke og udseende både ved ind- og udvendig arbejde, efter tegninger, der er udarbejdet af arkitekt, mester eller mureren selv.

Mureren skal efter anvisninger ved ombygning, anbringe bindere, fugt- og varmeisolering korrekt.


8. Udføre indvendig overfladebehandling.

 
Mureren skal kunne udføre pudsearbejde, finpuds og berapning, så kvalitetskravet til overfladens vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

Mureren skal kunne vælge, sammensætte, blande og anvende den korrekte mørtel, i henhold til anvisninger for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.

9. Udføre udvendig overfladebehandling.

 
Mureren skal kunne udføre følgende udvendige overfladebehandlinger: facadepuds, filtsning, sækkeskuring, vandskuring, tyndpuds og kalkning, så kvalitetskravet til overfladens vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

Mureren skal kunne vælge, sammensætte, blande og anvende den korrekte mørtel, i henhold til anvisninger for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.

Mureren skal efter anvisninger kunne udføre trækning af gesims, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

10. Udføre restaurering og reparation af overfladebehandling.

 
Mureren skal kunne udføre restaurering af eksisterende overfladebehandling, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, ved både ind- og udvendigt arbejde, i henhold til kvalitetskravet for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.

Mureren skal kunne vælge, sammensætte, blande og anvende den korrekte mørtel ved restaurering, i henhold til anvisninger for vedhæftning, tæthed, holdbarhed og udseende.


11. Udføre vådrumsbehandling.

 
Mureren skal kunne udføre vådrumsbehandling så producentens kvalitetskrav til, vedhæftning, tæthed og holdbarhed overholdes.

12. Udføre opsætning af fliser.

 
Mureren skal kunne udføre flisearbejde i klæb, samt fugning af flisevæg, så kvalitetskrav til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

13. Udføre restaurering og reparation af flisearbejde.

 
Mureren skal kunne udføre restaurering af eksisterende vådrums- og flisearbejde, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, og i henhold til kvalitetskravet for vedhæftning, tæthed og udseende.


14. Udføre slidlag.

 
Mureren skal kunne udføre slidlag med og uden fald, så kvalitetskravet til vedhæftning, komprimering, overfladens tæthed og udseende overholdes.

15. Udføre klinkegulv.

 
Mureren skal kunne udføre lægning af klinkegulv i klæb og vådt i vådt, samt fugning af klinkegulv, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

16. Udføre restaurering og reparation af gulvarbejde.

 
Mureren skal kunne udføre restaurering af beton- og klinkearbejde, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, i henhold til kvalitetskrav for vedhæftning, tæthed og udseende.


17. Udføre tagarbejde.

 
Mureren skal kunne udføre kontrol inden oplægning. Oplægge tagrygning, grat, skotrende og udlægge tagfladerne med korrekt inddeling, så kvalitetskravet til fastgørelse, tæthed og udseende overholdes.

Mureren skal efter anvisninger vælge tagmaterialet, så det passer til den pågældende taghældning.

18. Udføre restaurering og reparation af tagarbejde.

 
Mureren skal kunne udføre restaurering af tagflader, tagrygning, grat og skotrende så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, i henhold til kvalitetskrav for fastgørelse, tæthed og udseende.

Forfatter: René Eriksen - Hent som pdf: Den rigtig gode murer.pdf   -   Hent som word .doc: Den rigtig gode murer.doc

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --