Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

GODE VÅDRUM - Råd og svamp

GODE VÅDRUM - Støbning

GODE VÅDRUM - Gulvvarme

GODE VÅDRUM - Støbning/gulvarme

Byggeskadefonden BvB - Fiberbeton
Gulvarbejde:

Udføre gulvarbejde.
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:

Lægning af afretningslag og Klinkegulv, samt Restaurering og reparation gulvarbejde.

Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

Udføre klinkegulv. Mureren skal kunne udføre lægning af klinkegulv i klæb og vådt i vådt, samt fugning af klinkegulv, så kvalitetskravet til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

Udføre restaurering og reparation af gulvarbejde.
Mureren skal kunne udføre restaurering af beton- og klinkearbejde, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, i henhold til kvalitetskrav for vedhæftning, tæthed og udseende.


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --