Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Grundforløb 20 uger

Hvis denne beskrivelse opfylder dine mål, er det starten på de første 20 uger af din uddannelse.
Beskrivelsen indeholder de krav murermestre, samfundet og skolen forlanger du kan efter 20 ugers deltagelse i en af bygge & anlægs uddannelserne.
Hvis du opfylder disse krav når der er gået 20 uger, er du p? vej til at blive en rigtig håndvårker.

Murerlærlingens handlekompetencer efter grundforløb

  Luk alle | ?ben alle |   

Planlægning og forberedelse


Tidsplan.

 
Udføre en tidsplanlægning af eget arbejde, en oversigt over arbejdsrækkefølge, samt start- og sluttidspunkt for delprocesser, så tidsrammer for andre faggrupper kan fastsættes.

Fagsprog og samarbejde

 
Fungere som en del af en større helhed på arbejdspladsen og kan beskrive og tydeliggøre dine færdigheder, holdninger og viden i fagets arbejdsopgaver, Dette skal foregår på et let forståeligt fagligt- og alment sprog, så du kan deltage i dialoger med andre fra branchen.

Arbejdsmiljø

 
Varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver i dagligdagen og medvirke til at forholdene er fuldt forsvarlige. Herunder medvirke til at eventuelle foranstaltninger virker efter hensigten, hvis ikke: Gøre sikkerhedsgruppen (skolen) eller arbejdsgiveren opmærksom på sikkerhedsmæssige fejl eller ? mangler, du ikke selv kan rette.

Førstehjælp

 
Yde førstehjælp og elementær brandbekæmpelse ved ulykker, sygdom og brand.

Pas på dig selv

 
På et brugbart niveau forebygge arbejdsbetingede belastninglidelser og ulykker, herunder vælge hensigtsmæssige / fornuftige arbejdsstillinger og ? bevægelser

Udføre arbejdsopgaver


Håndværksmæssig forsvarlig.

 
På et brugbart niveau udføre arbejdsopgaverne efter de gældende love, regler, anvisninger, standarder og normer, miljø- og sikkerhedskrav, inden for forsvarlige økonomiske og æstetiske rammer, på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.

Løsning og valg

 
På et brugbart niveau vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver og materiale valg, kan bruge og vedligeholde relevant håndværktøj og bearbejdningsmaskiner, så gældende anvisninger og sikkerhedskrav bliver overholdt. Samt opbevare materialer og maskiner ifølge producenternes anvisninger.

Tegning

 
På et brugbart niveau udføre arbejdsopgaver efter tegninger, der er udarbejdet af andre eller egne tegninger, arbejdstegningerne skal udføres efter de almindeligste anvendte standarter, signaturer og målforhold for teknisk tegning herunder projektionstegning.

Regning / Matematik

 
På et brugbart niveau udføre nødvendige beregninger og afsætte korrekte mål i sammenhæng med både tegning og udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

Oprydning

 
Dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring dit arbejdsområde, med hensyn til egen og andres sikkerhed og velvære

Bedømme arbejdsopgaver


Kvalitetssikring

 
På et brugbart niveau bedømme eget udført arbejde på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde, med henblik på forbedring af kvalitet, materialevalg og arbejdsmetode.

En rigtig murer

 

Når du kan det!
Er du på vej til at blive en rigtig murer.

Forfatter: René Eriksen - Hent som pdf: En rigtig håndværker.pdf   -   Hent som word .doc: En rigtig håndværker.doc

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --