Murerviden.dk

01 - Halvstensmur

Grundforløbs materiale

Beskrivelse

I denne del af uddannelsen får du mulighed for at tilegne dig begyndende færdigheder i planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af enkle mureropgaver ved brug af håndværktøj herunder bl.a.
konstruktion af tekniske tegninger, halvstensmur, helstensmur og fugearbejde på begynder niveau.

Kursus fagene Førstehjælp/brand og rulle- og bukkestillads bliver skemalagt af skolen og skal være bestået inden grundforløbs prøven.
  Praktik:
 • Halvstens mur i kvartstens forbandt evt. med mæglere.
 • Udlæg, forbandt, flugt og plan.
 • Maskinkørekort til blandemaskine
 • Mureropgave uden mægler
 • Mureropgave m/puds bagside udkastes og grovpudses med 1 retholt og 1 leder
  Teori:
  Grundlæggende murerteknik, materialelære og tegning.
  Forståelse af sygefravær og handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø

 • Alle praktikopgaver tegnes
 • Emner fra Litteraturliste
 • Faglige emner som du anvender i praktik, det er ikke nok at du kan udføre arbejdet, du skal vide noget om emnerne

Elevforudsætninger

Du skal have lyst til at gå i gang med murerfaget.
Du skal have gennemført kompetencevurderingen.
Du kan undervejs vælge det niveau du vil arbejde på i forhold til det niveau du finder mest passende.
  Du har følgende valgmuligheder:
 1. Under instruktion, læreren viser det du prøver det
 2. Med en del hjælp fra arbejdskammerat eller lære
 3. Selvstændigt
Men du skal opnå det selvstændige niveau i slutningen af opgave 2.

Mål

Personlige mål:
 • Du kan møde til tiden
 • Du viser, hvor god du er til at tilrettelægge dit arbejde
 • Du viser, hvor god du er til at holde orden på arbejdsstedet
 • Du viser, hvor præcist og stabilt du arbejder
 • Du viser, i hvilken grad du tager del i de fælles opgaver på grundforløbet
 • Du viser, i hvilken grad du hjælper de andre elever
Teori mål:
 • Du skal kende murstens mål og delmål
 • Du skal have kendskab til kvartstensforbandter
 • Du skal have kendskab til modul- og skiftegangsmål
 • Du skal kunne læse tegninger og diagrammer
 • Du skal kunne anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder
 • I relation til praktiske opgaver skal du kunne udføre skitser samt manuelle og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning
 • Du skal kunne kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram
 • Du skal kunne tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper
 • Du skal have kendskab til lagstruktur
 • Du skal have kendskab til krydsforbandt.
 • Du skal have kendskab til afslutninger i krydsforbandt
 • Du skal have forståelse for modul- og skiftegangsmål
 • Du skal have kendskab til målestoksforhold
 • Du skal kunne anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning)
Praktik mål:
 • Du skal lave inddeling efter øjemål, så studsfugerne er lige store
 • Du skal opspænde snor og henmure efter denne, så stenene ligger i stok og følger snoren
 • Muren skal mures med fyldte fuger og stå rent uden rester af mørtel på stenene
 • Du skal kunne anvende loddepinde for at styre kopskiftet
 • Du skal kunne anvende loddestok på falsen
 • Murene skal mures med fyldte fuger og stå rene uden rester af mørtel på stenene
Kommunikations mål:
 • Du skal kunne foretage informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it

Litteraturliste

Murerbogen Marts 2005
Side 23-27 Målafsætning
Side 31 Opmuring
Side 32-34 Mure hjørnesten
Side 35-36 Opspænding af snor
Side 38-39 Henmuring af sten
Side 39-40 Henmuring af massiv mur
Side 41-43 Flugtmuring
Side 42 Tanding
Side 76-77 Kvartstensforbandt
Side 80-82 Kryds-, blok- og kochsforbandt
Side 88 Murtykkelser
Side 89-93 Lodrette afslutninger
Materialelære
side 29-33 Tilslagsmaterialer
side 35-37 Bindemidler
Puds før og nu
Side 7 Historie
Side 8 Planlægning
Side 10-11 Udkast og grovpuds
Side 69 Værktøj
Fliser og klinker
   
Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg
Side 23-31 Personlige værnemidler
Side 40 Værnefodtøj
Side 52 Kvartsstøv

Bedømmelse

Bedømmelse: Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte kompetence mål. Ved bedømmelsen skal du have udført tegninger samt en praktisk opgave, du får ikke karakterer, men læreren giver dig en mundtlig vurdering af, hvad der er godt ved din opgave og hvad du skal gøre dig mere umage med næste gang.
Dine personlige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under Kompetence mål, ”personlige mål”.

Mundtlig evaluering og bedømmelse, ved aktivitetens afslutning

Personlig mål Kan du:
 • Møde til tiden?
 • Tilrettelægge dit arbejde?
 • Holde orden på arbejdsstedet?
 • Arbejder præcist og stabilt?
 • Tager del i de fælles opgaver på grundforløbet?
 • Hjælper de andre elever?
Praktik mål Kan du/ Har du:
 • Lave inddeling efter øjemål og modulmål, så studsfugerne er lige store?
 • Opspænde snor og mure efter den, så stenene ligger pænt og uden tanding?
 • Anvende loddepinde for at styre kopskiftet?
 • Anvende loddestok på falsen?
 • Prøvet at udkaste og grovpudse på murens bagside?
 • mure med fyldte fuger og mure rent?
Teori mål
  Kan du/ Har du:
 • Kendskab til kvartstensforbandter?
 • Kendskab til modul- og skiftegangsmål?
 • Læse tegninger og diagrammer?
 • Anvende praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik samt projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder?
 • Udføre manuelle skitser og elektroniske arbejdstegninger herunder afbildning og udfoldning?
 • Kopiere, flytte og rotere en kop samt trekvarte og hele sten i et elektronisk tegneprogram?
 • Tegne linjer og vinkler samt afkorte, forlænge og skifte linjetyper i et elektronisk tegneprogram?
 • Kendskab til lagstruktur?
 • Kendskab til krydsforbandt?
 • Kendskab til afslutninger i krydsforbandt?
 • Forståelse for modul- og skiftegangsmål?
 • Kendskab til målestoksforhold?
 • Anvende tegneteknik (stregtykkelser, tekst og målsætning), til konstruktion af tegninger?

Maskinkørekort

 Skal opnåes i dette forløb   |   Starter på
Maskinkørekort:
1. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Blandemaskine.
2. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Boremaskine.
3. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Bænkesliber.
4. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Højtryksrenser.
5. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Rørværk(Piskeris).
6. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Stiksav.
7. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vinkelsliber.
8. Har kendskab til brug, vedligeholdelse og sikkerhed ved anvendelse af Vådskærer.