Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Flisearbejde

GODE VÅDRUM - Letbetonvæg

GODE VÅDRUM - Vådrumsmembran

Byggeskadefonden BvB - Montering af fliser

GODE VÅDRUM - Fliser

Fuging af fliser


Flisearbejde:

Udføre flisearbejde.
Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre kunne planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Vådrumsbehandling, opsætning af fliser og restaurering og reparation af flisearbejde.
Mureren skal udføre arbejdsopgaverne på en teknisk, miljøvenlig og håndværksmæssig forsvarlig måde.
Mureren skal kunne vælge hensigtsmæssigt (fornuftigt) mellem forskellige muligheder mht. løsning af arbejdsopgaver, brug af værktøj, materialer, bemanding og tidsforbrug.
Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

"Murerviden kan ikke anbefale at man bruger vådrumsgips som underlag til flisearbejse, der er mange ting der skal hænges op i vådrum, det er stort set umuligt at udføre en reparation uden at udelægge vådrumsgipsen, det kan blive en kostbar reparation!"

Udføre flisearbejde.
Mureren skal kunne udføre flisearbejde i klæb, samt fugning af flisevæg, så kvalitetskrav til vedhæftning, tæthed og udseende overholdes.

Udføre restaurering og reparation af flisearbejde.
Mureren skal kunne udføre restaurering af eksisterende vådrums- og flisearbejde, så kvalitet og udseende ligner det eksisterende, og i henhold til kvalitetskravet for vedhæftning, tæthed og udseende.


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --