Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Word
produktionskort.

OneNote
Produktionskort.

Eksempel
+ Dias

"Eksempel: Produktionskort.pdf"
produktionskort Dias Bagrund for
produktionskort Dias

Nr.  Emne Dine beskrivelser og henvisninger til kilde og bilag.
 
Produktions kort murer       
produktionskort nummer: 
Forløbne numre  med de produktionskort du har udarbejdet
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
Stamdata: 
Skolens navn, adresse, tlf. og navn/nr. praktikhal
 
 
Obligatorisk
 
Kontaktpersoner: 
Stillingsbetegnelse:
Navn:
Telefon nr.:
Mobilnummer:
E-mail:
Virksomhedsnavn:
Kontaktpersoner:
Faglærer:
Matematiklærer:
Kontaktlærer:
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
Bæredygtigt byggeri 
En helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.
 
På bygningsniveau baseres vurderingen af bæredygtighed på 3 aspekter:
  • Miljømæssige aspekter
  • Sociale aspekter
  • Økonomiske aspekter
 
Redegøre for hvordan miljø og bæredygtighed har indflydelse på udførelsen af energirigtigt byggeri.
 
 
Sidste halvdel af uddannelsen.
 
Byggepladsindretning: 
Tegning eller billeder af byggepladsindretning, samt beskrivelse og anvisning af relevante fysiske placering af f.eks. baljer, mursten, trillebør, stenklipper, el-tavle, toilet, skurvogn, materialer mm. Vedlægges produktionskortet
 
 
Alle skole forløb, efter anvisning fra lærerne
 
Aktivitet: 
Hvad laver du(portfolie)?
Hvad har du lært?
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
Arbejdsmetode: 
Beskriver udførelsen af aktiviteten eller lav en billedserie af udførelsen.
Hvordan udføres aktiviteten?
Hvilke metoder har du lært?
Henvisninger til kilde og evt. vedlagte bilag til produktionskortet
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
(Informationssøgning)
 
Tegninger: 
Udfør produktionstegninger, snit og plan, der høre til aktiviteten.
Antal tegninger:
Arbejdstid på udførelse af tegninger:
Hvad laver du(portfolie)?
Hvad har du lært?
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
10  Planlægning: 
Skriv planlagt starttidspunkt og sluttidspunkt, samt materialeankomst
Starttidspunkt:
Sluttidspunkt:
Tidsforbrug:
Materialeankomst:
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
11  Tidsplan: 
Udarbejd en forventet tidsplan og en præcis(færdig) tidsplan som vedlægges produktionskortet
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
12  APV: 
Kortlægning af APV på din arbejdsplads(skolen)
 
 
 
Alle skole forløb, efter anvisning fra lærerne
 
13  Arbejdsmiljø: 
Arbejdspladsvurdering, skriv stikord til hver punkt:
A: Fysiske påvirkninger (lys, støj, kulde og træk)
B: Kemiske påvirkninger. (brug af personlige værnemidler)
C: Biologiske påvirkninger (risiko for smitning)
D: Ergonomiske påvirkninger (arbejdsstillinger og tunge løft)
E: Psykiske påvirkninger (trivsel på arbejdspladsen)
 
 
Alle skole forløb, efter anvisning fra lærerne
 
14  Sikkerhedsdata: 
Find leverandørens Sikkerhedsdata for materialerne i aktiviteten.
Skriv en liste med materialerne og indsæt link til producenternes sikkerhedsdatablade.
 
 
Alle hovedforløb, efter anvisning fra lærerne
(Informationssøgning)
 
15  Materialer: 
Skriv en liste af de materialer der indgår i produktionen.
Hvad har du lært om materialerne?
 
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
16  Materiale mængder: 
Skriv en materiale bestillingsliste til leverandøren.
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
17  Materiel: 
Skriv hvilke materiel og værktøj du skal bruge
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
18  Mandskab: 
Angivelse af håndværkere på opgaven, samt navn på formand, tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant og mobilnummer.
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb
 
19  Konstruktion: 
Beskriv kort hvilke konstruktions og kosmetiske detaljer der er væsentlige / vigtige for udførelsen, samt hvor man kan finde informationer om detaljerne.
Henvisninger til kilde og evt. vedlagte bilag til produktionskortet.
Hvad har du lært om konstruktioner i murerfaget?
 
 
Obligatorisk:
Alle skole forløb (Informationssøgning)
 
20  Kvalitetskontrol: 
Skriv kort:
Modtagerkontrol (fejl og mangler ved materialerne)
Proceskontrol (de væsentlige konstruktionsdetaljer er udført hvilke?)
Slutkontrol (en liste med fejl og mangler)
Udbedring af fejl og mangler (godkendt her)
 
 
Alle skole forløb, efter anvisning fra lærerne
 
21  Bygherrerådgivning 
Inden opstart af opgaven, taler du med bygherren
Beskriv hvad du vil tale med bygherren om,
Er der spørgsmål du synes, der er vigtige at få afklaret inden arbejdet påbegyndes?
 
 
Alle hovedforløb, efter anvisning fra lærerne
 
22  Kundepleje: 
Skriv hvad du vil vejlede kunden om (ibrugtagning / vedligeholdelse / pleje) hvordan?
 
 
Alle hovedforløb, efter anvisning fra lærerne
 
23  Prisniveau: (Tilbud) 
Skriv en ca. pris på det færdige produkt, løn + materialer
 
 
Alle skole forløb, efter anvisning fra lærerne
 
24  Pris: 
Skriv den færdige pris på produktionen, din elevløn + materialepris
 
 
Alle skole forløb, efter anvisning fra lærerne
 
25  Skriv dato for aflevering 
Skriv dato for aflevering
 
 
Obligatorisk
 
26  Produktionskort udført af: 
Skriv dit navn
 
 
Obligatorisk
 
27  Andet 
Dette produktionskort indlægges i din portoflie mappe. Din kontaktlærer geodkender opgaven og afvinker i elevplan
 
   

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --