Murerviden.dk

PlanlægningSkabeloner til produktionskort

Planlægning:

Mureren skal selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge, udføre og vurdere følgende arbejdsopgaver:
Materialebestilling", Afsætte grund og Udføre kvalitetskontrol.

Mureren skal i dagligdagen deltage i samarbejde om sikkerhed og sundhed, medvirke til, at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, herunder at evt. foranstaltninger virker efter hensigten, gøre sikkerhedsgruppen eller arbejdsgiveren opmærksom på en fejl eller mangel, mureren ikke selv kan rette.

Mureren skal dagligt udføre nødvendig oprydning og rengøring, i og omkring sit arbejdsområde, af hensyn til egen og andres, sikkerhed og velvære.

Mureren skal efter anvisninger udføre en tidsplanlægning, en oversigt over arbejdsrækkefølge, samt start- og sluttidspunkt for delprocesser, så tidsrammer for andre faggrupper kan fastsættes.

Mureren skal kunne medvirke i akkordering af svendepris på færdigt arbejde, i enighed med den gældende overenskomst.