Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Vælg det rigtige materiale til arbejdsopgaven:

ved nybyggeri, ombygning, renovering og restaurering skal opmuringsmørtel være i overensstemmelse med teglstenens værdier for minutsugning og vandoptagelse og med styrkeegenskaber og holdbarhed i overensstemmelse med statiske påvirkninger og eksponeringsklasse.
Og opnuringsmørtlen vælges ud fra murstenens eksponeringsklasser (MX 1-5), se mørtelskema længere nede på siden.

Se altid teglværkets produktdatablad for den mursten du skal mure med.
I produktdatabladet som du finder hos producenten under de enkelte produkter kan du læse hvilken anvendelsesområde de enkelte mursten må benyttes til. Du finder også information om hvilken Eksponeringsklasse (miljøklasse) den enkelte mursten er brugbar til.

Ved renovering og restaurerings opgaver vælger du mørtler efter hvad du skal udføre, men også i forhold til Eksponeringsklasse (miljøklasse) og vigtigst af alt en vurdering af de materialer der er brugt på det byggeri du skal renovere eller restaurere.
Dit valg af mørtelblanding til din renovering eller restaurerings opgave må ikke være stærkere eller svagere end styrken på det eksisterende.
Du skal vurderer følgende:
Hvilken eksponeringsklasse (miljøklasse) er det du skal udføre I:

 • »   MX1 – I et tørt miljø
 • »   MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning
 • »   MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler
 • »   MX4 – Eksponeret for saltmættet luft eller havvand
 • »   MX5 – I et aggressivt kemisk miljø
 • »   Er der brugt strand eller bakke marteriale.
  Hvis gråt og runde sandkorn er det strandsand;
  Hvis brunligt og med skarpe sandkorn er det bakkesand
 • »   Størrelsen på sandkorn, hvad er der brugt på eksisterende bygningsdel 0-1 mm; 0-2 mm; 0-3 mm; eller 0-4 mm.
 • »   Er det med eller uden cement.
  Hvis meget lyst næsten hvidt er det en K-mørtel, ingen cement;
  Hvis Lysegråt er det en KC-mørtel med lidt cement; KC 60/40/850 ell. KC 50/50/700
  Hvis mørkegråt er det en KC-mørtel med meget cement; KC 35/65/650 ell. KC 20/80/550
  Hvis brunligt er det en KKH-mørtel, ingen cement

 • Ovenstående er kun vejledende, du skal lære at kende de materialer der er brugt i murerfaget gennem flere generationer, men de står i mørtelskemaet længere nede på siden.
  Ved vurdering af eksisterende materialer kræver det meget erfaring fra murersvendens side.
  ved større renovering og restaurerings arbejdsopgaver er det bygherren og rådgivningsfirmaet der får vurderet materialeblandingerne hos teknologisk institut.

  Eksponeringsklasse (miljøklasse) vurdere du som murer ud fra det miljø og de påvirkninger der er, på det sted hvor du udføre arbejdsopgaven.

  Der skelnes mellem følgende eksponeringsklasser:
  • »   MX1 – I et tørt miljø
  • »   MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning
  • »   MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler
  • »   MX4 – Eksponeret for saltmættet luft eller havvand
  • »   MX5 – I et aggressivt kemisk miljø
  En ca. sammenligning mellem de nye eksponeringsklasser og de gamle miljøklasser.
  • »   Passivt miljø: MX1
  • »   Moderat miljø: MX2 til MX3.1
  • »   Aggressivt miljø: MX3.2 til MX.5

  -

  Materialebestilling:

  Alle mørtelblandinger herunder kan købes og blandes som delmaterialer - bindemiddel + tilslag eller - købes som færdigblandede materialer der kun skal tilsættes vand.

  Mureren skal efter anvisninger kunne udføre en materialebestillingsliste, med de nødvendige beregninger og beskrivelser, så levering af materialer, maskiner og værktøj kan leveres til byggepladsen med et minimum af kørsel.

  Mureren skal efter anvisninger kunne indrette byggepladsen med hensynstagen til tidssvarende arbejdsmiljøforehold, omgivelserne og arbejdets udførelse, og opbevare materialer og maskiner ifølge producenternes anvisninger.

  Bindemidler


  Forkortelser Bindemiddel Indhold
  K Kalkmørtel Sand blandet med brændt kalk eller hydratkalk
  KC Kalkcementmørtel Sand blandet med brændt kalk eller hydratkalk samt cement
  Kh Hydraulisk kalkmørtel Sand blandet med hydraulisk kalk
  KKh Kalk-/hydraulisk kalkmørtel Sand blandet med brændt kalk eller hydratkalk samt hydraulisk kalk
  C Cementmørtel Sand blandet med cement
  M Murcementmørtel Sand blandet med murcement
  G Gipsmørtel Sand blandet med gips
  Lermørtel Ler Sand blandet med ler
  Receptmørtel   En mørtel, der fremstilles ud fra en forudbestemt recept.
  Funktionsmørtel   Funktionsmørtel. Mørtel, der er fremstillet til at opfylde fastlagte egenskaber


  Kalkmørtler


  K-mørtel / kalktilpasset mørtel Kalk procent Indhold Anvendelse
  K 100/300 25% Kalk(læsket kalk) og sand Indvendig puds (MX 1) anvendes indendørs som slutpuds efter grovpudsning.
  K 100/1000 9,0% Kalk(læsket kalk) og sand Alment opmuring(MX 1-3,1)
  Indvendig puds (MX 1)
  Kalkmørtel anvendes til renovering og restaurering af ældre bygninger med traditionelt murværk. Kalkmørtelen passer sammen med de oprindelige mørteltyper og giver murværket mulighed for at "ånde" væsentligt mere end andre materialer i byggeriet.
  K 100/1200 7,7% Kalk(læsket kalk) og sand Alment opmuring(MX 1-3,1)
  Indvendig puds (MX 1)
  Kalkmørtel anvendes til renovering og restaurering af ældre bygninger med traditionelt murværk. Kalkmørtelen passer sammen med de oprindelige mørteltyper og giver murværket mulighed for at "ånde" væsentligt mere end andre materialer i byggeriet.
  K 100/1450 6,6% Kalk(læsket kalk) og sand Fremstilling af receptmørtel KC 50/50/700 og KC 60/40/850
  Kalkmørtel anvendes til renovering og restaurering af ældre bygninger med traditionelt murværk. Kalkmørtelen passer sammen med de oprindelige mørteltyper og giver murværket mulighed for at "ånde" væsentligt mere end andre materialer i byggeriet.
  K 100/1850 5,1% Kalk(læsket kalk) og sand Fremstilling af receptmørtel KC 35/65/650
  Kalkmørtel anvendes til renovering og restaurering af ældre bygninger med traditionelt murværk. Kalkmørtelen passer sammen med de oprindelige mørteltyper og giver murværket mulighed for at "ånde" væsentligt mere end andre materialer i byggeriet.
  K 100/2750 3,5% Kalk(læsket kalk) og sand Fremstilling af receptmørtel KC 20/80/550


  Mørtelskema


  Vejledende mørtelskema til valg af mørtel. Følg altid producentens anvisninger.
  Eksponeringsklasse MX 1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 5
  Opmuring
  Alment KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 35/65/500
  K 100/750-1200
  Funkt.mørtel MF2
  KC 35/65/650
  KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 35/65/500
  K 100/750-1200
  Funkt.mørtel MF2
  Funkt.mørtel MF5
  KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  KKh 20/80/475
  Funkt.mørtel MF2
  Funkt.mørtel MF5
  Fritstående mure     KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  KKh 20/80/475
  Funkt.mørtel MF5
  Skalmure KC 60/40/850
  KKh 35/65/500
  Funkt.mørtel MF2
  KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 20/80/475
  KKh 35/65/500
  Funkt.mørtel MF2
  Funkt.mørtel MF5
  KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  KKh 20/80/475
  Funkt.mørtel MF2
  Funkt.mørtel MF5
  Murafslutninger, gesimser, sålbænke   KC 35/65/650
  KC 50/50/700
  KKh 20/80/475
  Funkt.mørtel MF2
  Funkt.mørtel MF5
  KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  Funkt.mørtel MF5
  Eksponeringsklasse MX 1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 5
  Skorstenspiber, gavlkamme     KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  Funkt.mørtel MF5
  Murværk af blokke KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 35/65/500
  KC 35/65/650
  KC 50/50/700
  KKh 20/80/475
  KKh 35/65/500
  Funkt.mørtel MF5
  KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  KKh 20/80/475
  Funkt.mørtel MF5
  Fugning Mørtel som opmuringsmørtlen.
  Eksponeringsklasse MX 1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 5
  Udvendig puds
  Sokkelpuds på beton, letklinkerbeton     C 100/400
  Udkast før grovpudsning af teglvæg   KC 35/65/650
  Kh 100/400
  KKh 20/80/475
  C 100/400
  KC 20/80/550
  Kh 100/400
  Grovpuds på udkast   KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 20/80/475
  KKh 35/65/500
  KC 20/80/550
  KC 35/65/650
  KKh 20/80/475
  Kh 100/400
  Vandskuring, filtsning, sækkeskuring   KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 20/80/475
  KKh 35/65/500
   
  Tyndpuds   Fabriksfremstillet mørtel  
  Eksponeringsklasse MX 1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 5
  Indvendig puds
  Grovpuds KC 60/40/850
  KC 50/50/700
  KKh 50/50/575
  K 100/750-1010
     
  Finpuds K 100/300    
  Loftspuds KC 60/40/850
  KKh 50/50/575
  K 100/750-1010
     
  Vandskuring, filtsning, sækkeskuring, berapning, svumning KC 60/40/850
  KKh 20/80/475
  KKh 35/65/500
     
  Tyndpuds Fabriksfremstillet mørtel    
  Eksponeringsklasse MX 1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 5
  Tegltage
  Lægning af vingetegl tagsten og rygningssten     KC 35/65/650
  KKh 20/80/475
  Understrygning   KC 60/40/850
  KKh 50/50/575
   
  Forskelning (Overstrygning)     KC 35/65/650
  Eksponeringsklasse MX 1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 5
  Fuger
  Fuger omkring vinduer og døre KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 35/65/500
  KC 35/65/650
  KC 50/50/700
  KC 60/40/850
  KKh 20/80/475
  KKh 35/65/500
  KC 35/65/650
   


    Bestanddele Vejledning Anvendelsesområde
  Type 1
  Kalkmørtel
  1:3
  (tørvægt K100/750, 12 %)
  1 del kulekalk : 3 dele sand. Ved oprøring af mindre portioner bruges en murerbalje, mørtlen røres op med et piskeris. Først hældes 1 spand sand i, derefter kalken og så de sidste to spande sand. Mørtelmassen piskes godt igennem i ca. 5 minutter, så mørtlen bliver godt iltet. Ved større portioner anvendes tvangsblander, hvor doseringen bør foregå som allerede nævnt. Anvendes til alle almindelige murearbejder inden for restaurering. Til opmuring, fugning og puds.
  Type 2
  Kalkmørtel
  1:1
  (tørvægt K100/250, 29 %)
  1 del kulekalk : 1 del myanit L (dolomitknus) 0-0,4 mm.   Anvendes til finpuds på indvendige vægge, udvendige gesimser og bånd som sidste lag.
  Type 3
  Hydraulisk kalkmørtel
  1:3
  (tørvægt Kh 100/400)
  1 del jura-kalk : 3 dele sand, som tørblandes og tilsættes vand.   Anvendes til udvendige arbejder, udkast på rygnings og gratsten, tagsten til henmuring samt til sokkelpuds.
  Type 4
  Hydraulisk kalkmørtel
  2:1:9
  (tørvægt KKh 50/50/575)
  2 dele kalkmørtel 1:3 (type I) : 1 del hydraulisk mørtel 1:3 (type III)

  Eller hvis den blandes på en gang (blandingsmårtel):
  2 dele kulekalk : 1 del jura-kalk : 9 dele sand
  Det foreslås at tørblande 3 dele sand til 1 del jura.
  Herefter tilsættes de 2 dele kalk og de resterende 6 dele sand samt den nødvendige vandmængde.
  Blandetid ca. 20 minutter.
  Anvendes til understrygning af tegltage.
  Type 5
  Hydraulisk kalkmørtel
  1:1:6
  (tørvægt KKh 35/65/500)
  1 del kalkmørtel 1:3 (type I) : 1 del hydraulisk mørtel 1:3 (type III)

  Eller hvis den blandes på en gang (blandingsmørtel):
  1 del kulekalk : 1 del jura-kalk : 6 dele sand
  Det foreslås at tørblande 1 del jura til 3 dele sand.
  Herefter tilsættes kulekalken og det sidste sand samt den nødvendige vandmængde. Blandetid ca. 20 minutter.
  Anvendes til opmuring, læggemørtel for indvendige tegl- og naturstengulve, til udvendig pudsning, vandskuring og fugning af facader.
  Type 6
  Hydraulisk kalkmørtel
  1:2:9
  (tørvægt KKh 20/80/475)
  1 del kalkmørtel 1:3 (type I) : 2 dele hydraulisk mørtel 1:3 (type III)

  Eller hvis den blandes på en gang (blandingsmørtel):
  1 del kulekalk : 2 dele jura-kalk : 9 dele sand
  Det foreslås at tørblande 2 dele jura-kalk til 5 dele sand. Herefter tilsættes kulekalken og de sidste 4 dele sand samt den nødvendige vandmængde. Blandetid ca. 20 minutter. Anvendes til lægning af rygnings- og gratsten, samt tagsten på murværk og kamme, læggemørtel for indvendige tegl- og natursten.


  --  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --