Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Fagområde Tag V9 Aug. 2019

Tag - histeorik, konstruktion og planlægning  Fag nr.  15614 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan vurdere, om taghældningen er egnet til et givent produkt.3.H Fo.TagProjekt
2   Eleven kan udmåle dækbredde og dæklængde iht. tagstensfabrikantens anvisninger.3.H Fo.TagProjekt
3   Eleven har kendskab tilbinding og lovgivning om binding af tagsten.3.H Fo.TagProjekt
4   Eleven kan vurdere anvendelse af teglstenstyper i forbindelse med solenergi.3.H Fo.TagProjekt
5   Eleven har kendskab til tagstenens benævnelser og forklare benævnelsernes anvendelse.3.H Fo.TagProjekt
6   Eleven kan planlægge og udmåle oplægning af tagsten, med og uden mørtel ved grater, skotrender og rygninger.3.H Fo.TagProjekt
7   Eleven kan vurdere om undertage er egnede og tætte i henhold til regler og lovgivning.3.H Fo.TagProjekt
8   Eleven kan tilrettelægge arbejdsprocesserne i forbindelse med modtagelse af materialer til tagarbejde herunder modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol.3.H Fo.TagProjekt
9   Eleven kan redegøre for tagets histeorie og funktion som klimaskærm, herunder opbygning af tag og undertage, samt konstruktive krav.3.H Fo.TagProjekt
10   Eleven kan ud fra en selvstændig vurdering, vælge den mest hensigtsmæssige tagtype i overensstemmelse med spær typer og stilarter.3.H Fo.TagProjekt
11   Eleven kan måle og planlægge oplægning af tag, opmuring af gavle og skorstene, herunder valg af egnet undertag samt brandsektionering.3.H Fo.TagProjekt
Oplægning af tegl og betontagsten  Fag nr.  15615 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan udføre tagarbejde i henhold til gældende lovgivning.4.H Fo.TagProjekt
2   Eleven kan redegøre for valg af tagstenstype til en given tagflade.4.H Fo.TagProjekt
3   Eleven kan udføre tagdækning ved skotrender, grater og rygninger med og uden mørtel.4.H Fo.TagProjekt
4   Eleven kan udføre tagdækning på tagflader med alle former tagsten.4.H Fo.TagProjekt
5   Eleven kan udføre tagdækning ved skotrender, grater og rygninger med og uden mørtel.4.H Fo.TagProjekt
6   Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med tag, gavle, og skorstene, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen.4.H Fo.TagProjekt
7   Eleven kan planlægge, udføre, opmåle oplægning af tag, opmuring af skorstene og gavle, herunder valg af egnet undertag samt brandsektionering.4.H Fo.TagProjekt
8   Eleven kan redegøre for særlige krav og udføre opsætning ved brugen af et tagstillads.4.H Fo.TagProjekt
Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl  Fag nr.  15617 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Elev kan planlægge og udmåle opmuring af skorsten og gavle i forbindelse med tagarbejde.4.H Fo.TagProjekt
2   Eleven kan opmure gavle og skorstene efter fra gældende regler og anvisninger.4.H Fo.TagProjekt
3   Eleven kan mure brandkam iht. gældende regler og anvisninger.4.H Fo.TagProjekt
4   Eleven kan udføre alle former reparationsarbejde i forbindelse med tag, gavle og skorstensarbejde.4.H Fo.TagProjekt
5   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.4.H Fo.TagProjekt
6   Eleven kan anvende alle former klippe og skæremaskiner, både udførsel og sikkerhedsmæssigt iht. regler anvisninger.4.H Fo.TagProjekt
7   Eleven kan håndtere bygningsaffald og affaldssortering.4.H Fo.TagProjekt
8   Eleven kan renovere og reparere undertage samt tagbelægninger, skorstene og gavle efter gældende regler.4.H Fo.TagProjekt
9   Eleven kan udføre kvalitetssikring ud fra givne krav.4.H Fo.TagProjekt
10   Eleven kan overholde gældende sikkerhedsforskrifter samt lov og miljø krav ved udførelse af tagarbejde.4.H Fo.TagProjekt
Projekt og innovation, tagarbejde  Fag nr.  15618 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave inden for tagarbejde, opmuring af gavle og skorstene.5.H Fo.TagProjekt
2   Eleven kan anvende design elementer og viden om design til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.TagProjekt
3   Eleven kan anvende innovative processer under udførelsen af arbejde med tag, gavl og skorsten.5.H Fo.TagProjekt
4   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser forbindelse med projektopgaven.5.H Fo.TagProjekt
5   Eleven kan anvende innovative processer i udførelsen af tagarbejde, skorstens opbygning og gavl opbygning.5.H Fo.TagProjekt
6   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for tagarbejde, skorstens- og gavlarbejde.5.H Fo.TagProjekt


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --