Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Fagområde Murer V9 Aug. 2019

Murværk som dekoration  Fag nr.  10579 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan identificere og beskrive murværk som dekorativt element igennem tiderne.3.H Fo.MurProjekt
2   Eleven kan planlægge, designe og udføre et murværk som kan betegnes som dekorativt murværk.3.H Fo.MurProjekt
3   Eleven kan bruge CAD program i designprocessen.3.H Fo.MurProjekt
4   Eleven kan konstruere mursten til smighjørner, samt udføre disse.3.H Fo.MurProjekt
5   Eleven kan anlægge og udføre rundt murværk.3.H Fo.MurProjekt
6   Eleven kan udføre transparent murværk.3.H Fo.MurProjekt
7   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af særlig dekorativt murværk.3.H Fo.MurProjekt
Gavle og gesimser - renovering  Fag nr.  10580 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan beskrive og udføre gavl og gesimskonstruktioner.4.H Fo.MurProjekt
2   Eleven kan planlægge, designe og udføre gavl- og gesimskonstruktioner.4.H Fo.MurProjekt
3   Eleven kan planlægge og udføre understøtning, gennembrydning for etablering af åbninger i murværk.4.H Fo.MurProjekt
4   Eleven kan redegøre for korrekt udførte gavlkonstruktioner, herunder hensyntagen til vindpåvirkning.4.H Fo.MurProjekt
5   Eleven kan udføre murede gesimser for stråtag.4.H Fo.MurProjekt
6   Eleven kan redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af tagsten og mursten i forbindelse med gesimser, gavle og renovering.4.H Fo.MurProjekt
7   Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med gesimser, gavle og renovering, samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen.4.H Fo.MurProjekt
Murværk - overlukninger  Fag nr.  15604 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan konstruere, og udføre overlukninger udført som stik- eller bueskonstruktioner under hensyntagen til murerfagets traditioner.4.H Fo.MurProjekt
2   Eleven kan planlægge arbejdet med overlukninger, således at det sker under overholdelse af de gældende arbejdsmiljømæssige regler.4.H Fo.MurProjekt
3   Eleven kan udføre murværk som konsolophængt murværk.4.H Fo.MurProjekt
4   Eleven har kendskab til de specielle konstruktionsmæssige forhold der er gældende for konsolophængt murværk.4.H Fo.MurProjekt
5   Eleven dokumenterer viden om korrekt fugtsikring over åbninger.4.H Fo.MurProjekt
6   Eleven kan udføre konstruktioner, som i særlig grad inddrager designet og det tekniske element, herunder at redegøre for de æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen af overlukninger.4.H Fo.MurProjekt
7   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende værktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder.4.H Fo.MurProjekt
Projekt - murværk  Fag nr.  15605 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan udføre et projektarbejde omhandlende mindst et af emnerne Dekorativt murværk, Gavle, gesimser - renovering eller Murværk, overlukninger.5.H Fo.MurProjekt
2   Eleven kan udføre skriftlig dokumentation, fotodokumentation og praktisk opgave omhandlende et eller flere af emnerne.5.H Fo.MurProjekt
3   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.MurProjekt
4   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for særlig dekorativt murværk.5.H Fo.MurProjekt


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --