Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Fagområde Flise V9 Aug. 2019

Fliseteknik, konstruktioner og underlag  Fag nr.  10562 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejde.3.H Fo.FliseProjekt
2   Eleven kan redegøre for den betydning, afløb og installationer har for udførelsen af flise- og vådrumsarbejde.3.H Fo.FliseProjekt
3   Eleven kan redegøre for arbejdsprocesser i forbindelse med udførelse af fliser på gulv og væg i særligt belastede vådrumskonstruktioner.3.H Fo.FliseProjekt
4   Eleven kan udføre underlag til flisearbejde på gulv og væg.3.H Fo.FliseProjekt
5   Eleven kan udføre renovering af underlag forud for reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumssikring.3.H Fo.FliseProjekt
6   Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og.vådrumsarbejde.3.H Fo.FliseProjekt
7x   Eleven kan med baggrund i viden om basiskonstruktioner planlægge, gennemføre og evaluere det samlede projekts udførelse.3.H Fo.FliseProjekt
8x   Eleven kan udføre og vurdere konstruktions- og underlagsopbygninger med henblik på at udvikle/forbedre helhedsorienterede løsninger.3.H Fo.FliseProjekt
9x   Eleven kan argumentere for og formidle projektets samlede processer og fremkomme med forslag til ændringer heri.3.H Fo.FliseProjekt
Fliseteknik, materialer og natursten  Fag nr.  10563 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med keramiske fliser på gulv og væg.4.H Fo.FliseProjekt
2   Eleven kan redegøre for materialers egenskaber og anvendelse i forbindelse med udførelsen af flisearbejde med keramiske fliser.4.H Fo.FliseProjekt
3   Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende naturstens materialeegenskaber.4.H Fo.FliseProjekt
4   Eleven kan udvælge og anvende underlag, klæbere og fugemørtler i forhold til en given natursten.4.H Fo.FliseProjekt
5   Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejde i fliser af natursten.4.H Fo.FliseProjekt
6   Eleven kan udføre overfladebehandling af naturstensarbejde med egnede plejemidler og vejlede i vedligeholdelse af flader af natursten.4.H Fo.FliseProjekt
7   Eleven kan redegøre for forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af naturstensarbejder på gulv og væg.4.H Fo.FliseProjekt
8x   Eleven kan anvende viden om anbefalinger og lovgivning til rådgivning af kunder inden for valg af overflader i vådrum.4.H Fo.FliseProjekt
Fliser, design og værktøj  Fag nr.  15606 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for aktuelle strømninger i stil og produktudvalg der har betydning for arbejdet med fliser og vådrum.4.H Fo.FliseProjekt
2   Eleven kan opmåle og disponere gulv- og vægfelter som indeholder designelementer.4.H Fo.FliseProjekt
3   Eleven kan udføre avancerede geometriske figurer til brug for flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.FliseProjekt
4   Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.FliseProjekt
5   Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj, herunder skærende og slibende værktøj til flisearbejde på gulv og væg.4.H Fo.FliseProjekt
6   Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af slibende og skærende værktøj.4.H Fo.FliseProjekt
7   Eleven kan, ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende og slibende specialværktøj.4.H Fo.FliseProjekt
8x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser og værktøjer inden for flisearbejde på væg og gulv.4.H Fo.FliseProjekt
9x   Eleven kan, på baggrund af viden om bygningskultur, æstetik og design udføre, formidle og vejlede omkring innovative designløsninger inden for flisearbejde.4.H Fo.FliseProjekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv  Fag nr.  15607 Niveau:
 Avanceret / (x)Højniveau
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.FliseProjekt
2   Eleven kan anvende designelementer og viden om design til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.FliseProjekt
3   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.FliseProjekt
4   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.FliseProjekt
5   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.FliseProjekt
6   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for flisearbejde på gulv og væg.5.H Fo.FliseProjekt
7x   Eleven kan, på baggrund af viden om konstruktioner og flisearbejde problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om design og konstruktion af innovativt flisearbejde i forskellige bygningstyper.5.H Fo.FliseProjekt


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --