Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Fagområde Restaurering og renovering V9 Aug. 2019

Stilarter, æstetik og konstruktioner  Fag nr.  10571 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for stilperiodernes særlige kendetegn og konstruktioner.3.H Fo.RestaureringProjekt
2   Eleven kan redegøre for den betydning arkitektoniske og æstetiske hensyn har for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaver.3.H Fo.RestaureringProjekt
3   Eleven kan redegøre for analyse og dokumentation, som ligger til grund for udførelse af vedligeholdelse og restaurering af bygningskulturarven.3.H Fo.RestaureringProjekt
4   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med restaurering.3.H Fo.RestaureringProjekt
5   Eleven kan vælge materialer og teknikker til at udføre mindre opgaver i forbindelse med renovering.3.H Fo.RestaureringProjekt
6   Eleven kan udføre eksempler på stilelementer.3.H Fo.RestaureringProjekt
7   Eleven kan redegøre for forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaver.3.H Fo.RestaureringProjekt
8x   Eleven kan, på baggrund af viden om stilperioder og bygningskulturarv at planlægge, gennemføre og evaluere mindre opgaver i forbindelse med renovering og restaurering.3.H Fo.RestaureringProjekt
9x   Eleven kan, med udgangspunkt i en mindre restaureringsopgave og på baggrund af viden om arbejdsteknikker og -principper at fremkomme med begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocessen.3.H Fo.RestaureringProjekt
Overlukninger, gesims og facadeudsmykning  Fag nr.  15611 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan genkende og redegøre for, stilperioder i udformningen af overlukninger, gesimser og facadeudsmykning4.H Fo.RestaureringProjekt
2   Eleven kan udvælge og anvende mørteltyper til overlukninger, gesimser og facadeudsmykning4.H Fo.RestaureringProjekt
3   Eleven kan redegøre for funktion og konstruktiv opbygning af gesims og overlukninger4.H Fo.RestaureringProjekt
4   Eleven kan udføre opmåling, opmuring og trækning af gesims4.H Fo.RestaureringProjekt
5   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af muret og trukket gesims4.H Fo.RestaureringProjekt
6   Eleven kan udmåle, konstruere og opstille skabeloner til brug for murede overlukninger4.H Fo.RestaureringProjekt
7   Eleven kan udføre almindeligt forekommende murede overlukninger4.H Fo.RestaureringProjekt
8   Eleven kan vælge materialer, værktøj og teknik til reparation af udsmykning med tegl og puds4.H Fo.RestaureringProjekt
9x   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere elementer af en facaderenovering og argumentere for faglige valg med udgangspunkt i beregninger, stilperioder og bygningsarv4.H Fo.RestaureringProjekt
Puds, overfladebehandling og fuge  Fag nr.  15612 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for metoder til fugtmåling i murværkskonstruktioner4.H Fo.RestaureringProjekt
2   Eleven kan vurdere bæredygtigheden af et givent underlag for efterfølgende overfladebehandling4.H Fo.RestaureringProjekt
3   Eleven kan udføre puds på væg og loft med traditionel opbygning af udkast, grov- og finpuds, ved renoverings og restaureringsopgaver4.H Fo.RestaureringProjekt
4   Eleven kan udføre vandskuring, sækkeskuring, berapning og kalkning.4.H Fo.RestaureringProjekt
5   Eleven kan udføre overfladebehandling med fabriksfremstillede pudssystemer.4.H Fo.RestaureringProjekt
6   Eleven kan blande og anvende indfarvede mørtler.4.H Fo.RestaureringProjekt
7   Eleven kan udvælge og blande mørtler til brug for restaurering.4.H Fo.RestaureringProjekt
8   Eleven kan vælge fuge ud fra tekniske, bygningskulturelle og æstetiske betragtninger.4.H Fo.RestaureringProjekt
9   Eleven kan udføre fugearbejde i forbindelse med restaurering eller renovering.4.H Fo.RestaureringProjekt
10x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser, værktøjer og materialer inden for puds- og fugearbejder.4.H Fo.RestaureringProjekt
11x   Eleven kan vurdere og formidle problemer vedr. overflader og puds samt fremkomme med begrundede løsninger til kunder, samarbejdspartnere og kollegaer.4.H Fo.RestaureringProjekt
Projekt, restaurering og renovering  Fag nr.  15613 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor restaurering og renovering.5.H Fo.RestaureringProjekt
2   Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgave.5.H Fo.RestaureringProjekt
3   Redegøre for valg af materialer og teknikker i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.RestaureringProjekt
4   Eleven kan redegøre for og anvende stilelementer i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.5.H Fo.RestaureringProjekt
5   Eleven kan medvirke til at fremme fagets udvikling inden for forvaltning af bygningskulturarven.5.H Fo.RestaureringProjekt
6x   På baggrund af viden om renovering og restaurering af bygninger problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om innovative løsninger ved renovering og restaureringsopgaver inden for eksisterende bygninger.5.H Fo.RestaureringProjekt


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --