Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Fagområde Murer V9 Aug. 2019

Bæredygtighed, energirenovering og -optimering  Fag nr.  15608 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem bygning og energiramme, konstruktion og u-værdi, materiale og lambda værdi.3.H Fo.EnergiProjekt
2   Eleven har kendskab til forskellige energikilders betydning for udførelsen af bygninger.3.H Fo.EnergiProjekt
3   Eleven kan redegøre for helhedsprincippet i forbindelse med energioptimering.3.H Fo.EnergiProjekt
4   Eleven kan udføre opmåling og registrering af en mindre bygning til brug for energirenovering og -optimering.3.H Fo.EnergiProjekt
5   Eleven har kendskab til eksisterende konstruktioners anvendelsesmuligheder i forbindelse med energirenovering.3.H Fo.EnergiProjekt
6   Eleven kan udføre eksempler på konstruktioner, som anvendes ved energirenovering af den eksisterende bygningsmasse.3.H Fo.EnergiProjekt
7   Eleven kan udføre eksempler på konstruktioner, der opfylder krav til energirigtigt nybyggeri.3.H Fo.EnergiProjekt
8   Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energireducerende konstruktioner, materialer og teknikker.3.H Fo.EnergiProjekt
9   Eleven kan redegøre for samspillet mellem byrum, arkitektur, æstetik og energirenovering.3.H Fo.EnergiProjekt
10   Eleven kan redegøre for egne arbejdsopgaver i forbindelse med energirenovering af den eksisterende bygningsmasse og energioptimering af nybyggeri.3.H Fo.EnergiProjekt
11x   Eleven kan, på baggrund af viden om byrum, æstetik samt bæredygtighed planlægge, gennemføre og evaluere energirenovering af eksisterende bygninger.3.H Fo.EnergiProjekt
12x   Eleven kan på baggrund af viden om miljø, energi og æstetik fremkomme med begrundede forslag til energirigtige konstruktioner i nybyggeri.3.H Fo.EnergiProjekt
Energi - konstruktioner  Fag nr.  15609 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for konstruktionssammensætninger, der anvendes til energirenovering og energioptimering.4.H Fo.EnergiProjekt
2   Eleven kan redegøre for faktorer som har indflydelse på bygningskonstruktioners holdbarhed i forhold til levetid og pris.4.H Fo.EnergiProjekt
3   Eleven kan redegøre for faktorer som har indflydelse på en given konstruktions pris.4.H Fo.EnergiProjekt
4   Eleven kan deltage ved udførelsen af almindeligt forekommende og tværfaglige konstruktionsløsninger.4.H Fo.EnergiProjekt
5   Eleven kan vurdere energirigtige konstruktioners bygbarhed i forhold til eget fagområde.4.H Fo.EnergiProjekt
6   Eleven kan vurdere energirigtige konstruktioners bygbarhed i forhold til eget fagområde.4.H Fo.EnergiProjekt
7   Eleven kan redegøre for ændringer i konstruktioners fysiske rammer ved almindeligt forekommende energirenoveringer.4.H Fo.EnergiProjekt
8   Eleven kan redegøre for de særlige forhold i forbindelse med planlægning og kvalitetssikring af energirenovering og energioptimering.4.H Fo.EnergiProjekt
9   Udføre energirenovering med energireducerende konstruktioner i klimaskærm, terrændæk, fundament og tagkonstruktion.4.H Fo.EnergiProjekt
10x   Eleven kan fremkomme med og udføre begrundede forslag til forbedringer af arbejdsprocesser og værktøjer inden for energirenovering med energireducerende konstruktioner.4.H Fo.EnergiProjekt
Energi - materialer  Fag nr.  10569 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan redegøre for almindeligt forekommende materialers egenskaber i forhold til energi.4.H Fo.EnergiProjekt
2   Eleven kan anvende og sammenbygge materialer ved almindeligt forekommende arbejde med energioptimering.4.H Fo.EnergiProjekt
4   Eleven kan følge producentanvisninger og udføre indmuring, klæbning, limning og montage af teglprodukter i energirigtige konstruktioner.4.H Fo.EnergiProjekt
5   Eleven kan redegøre for procedure ved montage af isoleringsprodukter i energirigtige konstruktioner.4.H Fo.EnergiProjekt
6   Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde specialværktøj til brug for energirigtigt byggeri.4.H Fo.EnergiProjekt
3   Eleven kan, ud fra tekniske og æstetiske overvejelser, anvende specialprodukter, designkomponenter og tilbehør til udførelse af energirenovering og -optimering.4.H Fo.EnergiProjekt
7   Kan søge informationer om intelligente byggematerialer, der anvendes til energioptimering og renovering.4.H Fo.EnergiProjekt
8   Eleven kan redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøkrav i forbindelse med anvendelsen af valgte materialer til energirenovering og optimering.4.H Fo.EnergiProjekt
9x   Eleven kan, på baggrund af beregninger af bygningers energiforbrug formidle og vejlede kunder og samarbejdspartnere om energirigtige byggeløsninger og fremkomme med begrundede forslag til materialevalg.4.H Fo.EnergiProjekt
Projekt, energirenovering og -optimering  Fag nr.  15610 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. PeriodeAnvendelse
1   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor energirigtigt byggeri5.H Fo.EnergiProjekt
2   Eleven kan anvende innovative processer til udførelsen af en projektopgave indenfor energirigtigt byggeri.5.H Fo.EnergiProjekt
3   Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgave5.H Fo.EnergiProjekt
4   Eleven kan anvende energirigtige materialer og viden om løsninger til udførelse af en projektopgave5.H Fo.EnergiProjekt
5   Eleven kan vælge og anvende digitale værktøjer i forbindelse med udarbejdelsen af en projektopgave5.H Fo.EnergiProjekt
6   Eleven kan mundtligt fremlægge og redegøre for valgte løsninger af projektopgaven5.H Fo.EnergiProjekt
7   Eleven kan redegøre for overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven5.H Fo.EnergiProjekt
8x   Eleven kan, på baggrund af viden energirigtigt byggeri problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om innovative energiløsninger ved en projektopgave inden for energirigtigt byggeri.5.H Fo.EnergiProjekt


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --