×

Murerviden.dk

Mål 4.H.

Mål 5.H. - V9 Aug. 2019 [Ikke ens på alle murerskoler]

Målpinde Hovedforløb 5, V9 Aug. 2019

Byggepladsindretning og affaldshåndtering
   Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfærdsordninger, adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger.
5.H UV-Handling
 Anvendelse
Digitalt byggeri 1
   Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål.
1.H 2.H 3.H 4.H 5.H UV-Handling
 Anvendelse
Fliseteknik
   Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udførelse af flisearbejde på gulv og væg
5.H UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlægning af klinker og fliser.
5.H UV-Handling
 Projekt
Gulvteknik
   Eleven kan planlægge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.
5.H UV-Handling
 Projekt
Murerteknik
   Eleven kan planlægge, mængdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde.
5.H UV-Handling
 Projekt
Projekt - murværk
   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for særlig dekorativt murværk.
5.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Projekt - murværk
   Eleven kan udføre skriftlig dokumentation, fotodokumentation og praktisk opgave omhandlende et eller flere af emnerne.
5.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Projekt - murværk
   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.
5.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Projekt - murværk
   Eleven kan udføre et projektarbejde omhandlende mindst et af emnerne Dekorativt murværk, Gavle, gesimser - renovering eller Murværk, overlukninger.
5.H Fo.Mur UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for flisearbejde på gulv og væg.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan anvende innovative processer i udførelse af flisearbejde på gulv og væg.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan anvende designelementer og viden om design til udførelse af en projektopgave.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor flisearbejde på gulv og væg.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser i forbindelse udførelsen af en projektopgave.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv
   Eleven kan, på baggrund af viden om konstruktioner og flisearbejde problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om design og konstruktion af innovativt flisearbejde i forskellige bygningstyper.
5.H Fo.Flise UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, tagarbejde
   Eleven kan anvende design elementer og viden om design til udførelse af en projektopgave.
5.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, tagarbejde
   Eleven kan anvende innovative processer under udførelsen af arbejde med tag, gavl og skorsten.
5.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, tagarbejde
   Eleven kan inddrage og redegøre for æstetiske overvejelser forbindelse med projektopgaven.
5.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, tagarbejde
   Eleven kan anvende innovative processer i udførelsen af tagarbejde, skorstens opbygning og gavl opbygning.
5.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, tagarbejde
   Eleven kan selvstændigt designe, planlægge, udføre og kvalitetssikre en projektopgave inden for tagarbejde, skorstens- og gavlarbejde.
5.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Projekt og innovation, tagarbejde
   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave inden for tagarbejde, opmuring af gavle og skorstene.
5.H Fo.Tag UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan vælge og anvende digitale værktøjer i forbindelse med udarbejdelsen af en projektopgave
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan redegøre for overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af projektopgaven
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan, på baggrund af viden energirigtigt byggeri problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om innovative energiløsninger ved en projektopgave inden for energirigtigt byggeri.
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgave
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan anvende energirigtige materialer og viden om løsninger til udførelse af en projektopgave
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor energirigtigt byggeri
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan anvende innovative processer til udførelsen af en projektopgave indenfor energirigtigt byggeri.
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, energirenovering og -optimering
   Eleven kan mundtligt fremlægge og redegøre for valgte løsninger af projektopgaven
5.H Fo.Energi UV-Handling
 Projekt
Projekt, restaurering og renovering
   Eleven kan anvende analyse- og dokumentationsmateriale til udførelse af en projektopgave.
5.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Projekt, restaurering og renovering
   Redegøre for valg af materialer og teknikker i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.
5.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Projekt, restaurering og renovering
   Eleven kan redegøre for og anvende stilelementer i forbindelse med udførelsen af en projektopgave.
5.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Projekt, restaurering og renovering
   Eleven kan medvirke til at fremme fagets udvikling inden for forvaltning af bygningskulturarven.
5.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Projekt, restaurering og renovering
   På baggrund af viden om renovering og restaurering af bygninger problemsætte, vurdere, formidle samt vejlede kunder, samarbejdspartnere og kollegaer i et tværfagligt samarbejde om innovative løsninger ved renovering og restaureringsopgaver inden for eksisterende bygninger.
5.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Projekt, restaurering og renovering
   Eleven kan planlægge, udføre og evaluere en projektopgave indenfor restaurering og renovering.
5.H Fo.Restaurering UV-Handling
 Projekt
Puds og overfladebehandling
   Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald.
5.H UV-Handling
 Projekt
Tegning
   Eleven forstår tegningens og skitsens funktion.
5.H UV-Handling
 Anvendelse


--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --