× Murerviden

Murerviden.dk

Fagmål V9 Aug. 2019

Kompetencemål Hovedforløb V9 Aug. 2019

Gældende fra 1. august 2018  
Teknologi  Fag nr.  10826 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. Periode
1   Eleven skal under vejledning gennemfre et produktudviklingsforlb bestende af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor2.H
2   1. Produktprincip:2.H
3   a. Opstille forskellige ideer til produkt2.H
4   b. Udvlge ide til produkt2.H
5   c. Udarbejde krav til det valgte produkt2.H
6   d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt2.H
7   2. Produktudformning og produktion:2.H
8   a. Udvikle og fremstille et produkt2.H
9   b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet2.H
10   c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling2.H
15   d: gre rede for produkters pvirkning af miljet.2.H
11   3. Test af produkt:2.H
12   Afprve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav2.H
13   4. Dokumentation:2.H
14   Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemfrelsen af produktudviklingsforlbets faser2.H
Byggepladsindretning og affaldshndtering  Fag nr.  10959 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven kan foretage funktionel planlgning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfrdsordninger, adgangsveje, afskrmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger.5.H
2   Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade p materialer og konstruktioner fr, under eller efter arbejdets udfrelse.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bredygtigheds- og konomiske betragtninger.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for hndtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af srligt uddannet personale til hndtering af person- og miljfarligt bygge- og anlgsaffald.1.H 2.H 3.H 4.H
Nivellering og afstning  Fag nr.  10960 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, Bestet / ikke bestet, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan til brug for afstning og nivellering ved almindeligt forekommende hjdeafstninger og fladenivellement opstille og anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter.1.H
2   Eleven kan ud fra udfrte nivelleringer fre en mlebog og udregne koter.1.H
3   Eleven kan medvirke ved opmling og afstning af produktionsemne i terrn.1.H
Byggeri og energiforstelse  Fag nr.  16488 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til de klimapolitiske ml, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover.3.H
2   Eleven har kendskab til, hvad der forsts ved bredygtigt byggeri.3.H
3   Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans.3.H
4   Eleven har forstelse for, hvilken betydning en konstruktions opbygning har for dugpunktet.3.H
5   Eleven kan foretage beregning af dugpunkt ved hjlp af en relevant dugpunktsberegner.3.H
6   Eleven har forstelse for hvilken betydning korrekt udfrt konstruktionsopbygning, med srlig fokus p knudepunkter, har for bygningers energiforbrug.3.H
7   Eleven kan udfre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper.3.H
8   Eleven kan anvende digitale vrktjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner.3.H
Byggeri og samfund  Fag nr.  10107 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan gre rede for forskellige organisateoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer p forskellige niveauer4.H
2   Eleven fr kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljmssige aspekter4.H
3   Eleven fr kendskab til arbejdsmarkedets opbygning4.H
4   Eleven fr kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system4.H
Byggeri og arbejdsmilj  Fag nr.  10963 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan bidrage til bestrbelserne p at skabe det bedst mulige arbejdsmilj gennem deltagelse i og gennemfrelse af arbejdspladsvurderinger (APV).4.H
2   Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik p at forebygge arbejdsskader.4.H
3   Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmilj til at tilrettelgge hensigtsmssige arbejdsgange med henblik p at forebygge belastninger.4.H
4   Eleven kan identificere og beskrive rsager til problemer i arbejdsmiljet, samt kan forholde sig til, hvordan arbejdsmiljproblemer kan lses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage arbejdsmiljaktrerne, herunder branchearbejdsmiljrd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v.4.H
5   Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmilj- og miljstyringssystemer.4.H
6   Eleven har kendskab til formlet med en sikkerhedsrundering samt kendskab til de almindeligste runderingsmetoder.4.H
Murerteknik  Fag nr.  12750 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlgge, mngdeberegne og kvalitetssikre eget murearbejde.5.H
2   Eleven kan udfre anlg efter tegning ud fra de almindeligt forekommende forbandter.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan udfre almindelige grundlggende murvrkskonstruktioner med tegl-, porebeton- og letklinkerprodukter.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udfre og begrunde anvendelsen af, trykkede fuger og skrabefuger.1.H
5   Eleven kan anvende rensemidler til rensning af murvrk.1.H
6   Eleven kan overholde gldende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige opmuringsmaterialer.1.H 2.H 3.H 4.H
7   Eleven kan kommunikere om mureteknik under anvendelse af fagets terminologi.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven kan sge relevant information om murvrkskonstruktioner under anvendelse af elektroniske medier.1.H 2.H 3.H 4.H
9   Eleven kan kvalitetssikre det frdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
10   Eleven kan udfre grundlggende tegninger af murvrkskonstruktioner under anvendelse af et CAD-program.1.H 2.H 3.H 4.H
Puds og overfladebehandling  Fag nr.  12757 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlgge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmssigt under hensyn til tid, materialer, vrktj, arbejdsmilj og hndtering af bygningsaffald.5.H
2   Eleven kan udfre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og ndvendigheden af forudgende behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Udfre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og ndvendigheden af forudgende behandling.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udfre reparation af puds og overfladebehandling.4.H
5   Eleven kan kvalitetssikre det frdige arbejde.1.H 2.H 3.H 4.H
Fliseteknik  Fag nr.  12758 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlgge og kvalitetssikre eget flisearbejde p gulv og vg, herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmilj.1.H 2.H 3.H
2   Eleven kan vurdere almindeligt forekommende underlags beskaffenhed forud for udfrelse af flisearbejde p gulv og vg5.H
3   Eleven kan udfre grundlggende opmling og opdeling af vgfelter til almindeligt forekommende flisearbejde1.H 2.H 3.H
4   Eleven kan anvende grundlggende matematik, herunder beregne og konstruere vinkler samt geometriske figurer, til brug for opstning af fliser, friser og dekorationer1.H 2.H 3.H
5    Eleven kan udfre vdrumssikring med egnede materialer efter gldende regler2.H 3.H
6   Eleven kan anvende egnet klb og fugemateriale til udfrelse af flisearbejde p gulv og vg1.H 2.H 3.H
7   Eleven kan anvende almindeligt forekommende materialer af keramik, glas og natursten til brug for flise og gulvarbejde1.H 2.H 3.H
8   Eleven kan udfre mindre formgivnings- og designopgaver ved flisearbejde p gulv og vg ud fra tekniske og stetiske krav1.H 2.H 3.H
9    Eleven kan anvende vrktj til flisearbejde p gulv og vg samt skrende og slibende vrktj til bearbejdning af fliser i keramik, glas og natursten1.H 2.H 3.H
10   Eleven kan udfre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder omrder med vdrumssikring3.H
Gulvteknik  Fag nr.  12762 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlgge og kvalitetssikre eget gulvarbejde herunder inddrage hensyn til sikkerhed og arbejdsmilj.5.H
2   Eleven kan udfre afstning og nivellering til brug for gulvarbejde.1.H
3   Eleven kan udfre opstning af forskalling, armering, stbning og frdiggrelse af vdrumsbund efter gldende anvisning.3.H
4   Eleven kan anvende materialer og vrktj til gulvarbejde samt udfre blanding af beton efter recept.1.H 3.H
5   Eleven kan planlgge og udfre eksempler p gulvopbygning med radonsikring og overgang til fundament.3.H
6   Eleven kan udfre slidlag med og uden fald.1.H 3.H
7   Eleven kan vurdere, disponere og bearbejde gulvflader til brug for nedlgning af klinker og fliser.5.H
8   Eleven kan udfre indstbning af aflb, rrfringer, kloaker og installationer i gulvopbygninger.1.H
9   Eleven kan udfre reparation af nye og gamle gulve, herunder reetablering af omrder med vdrumssikring.3.H
Tagarbejde  Fag nr.  10554 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan planlgge og vurdere tagarbejde hensigtsmssigt under hensyn til tid, materialer, vrktj, arbejdsmilj og hndtering af bygningsaffald.4.H
2   Eleven har kendskab til retningslinjer for tage oplagt med forskellige tagstensprodukter.4.H
3   Eleven har kendskab til tagkonstruktionens forankring, taghldningens betydning for tthed og ndvendigheden af ventilation af tagrummet.4.H
4   Eleven kan vurdere sikkerhedsforskrifterne ved tagarbejde.4.H
5   Eleven kan udfre oplgning af tag, rygning med og uden mrtel, grat og skotrende efter gldende anvisning, idet der arbejdes med udmling af dkbredde, lgteafstand, oplgning og binding. Arbejdet udfres med gngs hugge-, klippe- og skrevrktj.4.H
6   Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde.4.H
Restaurering  Fag nr.  10555 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, Bestet / ikke bestet, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan anvende afstivningsmetoder til brug for restaurerings- og renoveringsopgaver.4.H
Tegning  Fag nr.  12897 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven kan vurdere og bearbejde almindeligt forekommende tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven forstr tegningens og skitsens funktion.5.H
3   Eleven kan udfre tegning i forskellige tegningsformer i mlestoksforhold i relation til bygnings- og konstruktionstegninger, herunder dobbelt retvinklet projektionstegning, snit og isometri.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan udfre tegninger ved anvendelse af digitale tegne programmer.1.H 2.H 3.H 4.H
Digitalt byggeri 1  Fag nr.  3230 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er ndvendige for digital kommunikation p byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri.1.H 2.H 3.H 4.H
2   Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver.1.H 2.H 3.H 4.H
3   Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling p grundlggende niveau.1.H 2.H 3.H 4.H
4   Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske vrktjer til tekst- og talbehandling samt forst nyttevrdien af brugen af disse IT-vrktjer i byggeriet.1.H 2.H 3.H 4.H
5   Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven.4.H
6   Eleven forstr begreber og metoder, der er ndvendige for anvendelse af computere til opgavelsning inden for undervisningens ml.1.H 2.H 3.H 4.H 5.H
7   Eleven kan redegre for de generelle krav til arbejdsmilj i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads.1.H 2.H 3.H 4.H
8   Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup.1.H 2.H 3.H 4.H
Byggeri og samfund 2  Fag nr.  15366 Niveau:
 Rutineret
 Bedømmelse   -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Periode
1   Eleven fr kendskab til innovations- og ivrkstter- og selvstndighedsbegrebet.3.H
2   Eleven kan gre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkr ved virksomhedens ophr.3.H
3   Eleven kan planlgge og tilrettelgge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultatet under hensyn til gldende standarder og normer.3.H
4   Eleven kan sge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlgning og udfrelse, herunder anvende IT-udstyr til planlgning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.3.H
Systemstillads - jf. AT's uddannelseskrav  Fag nr.  6184 Niveau:
 Avanceret
 Bedømmelse   -, Bestet / ikke bestet, Standpunktskarakter. -, Bestet / ikke bestet, Delkarakter. Periode
1   Link: Bilag 11 til Arbejdstilsynets bekendtgrelse nr. 1088 af 28. november 20113.H
1   Eleven kan efter endt uddannelse selvstndigt og i samarbejde med andre opstille, ndre og nedtage ramme-, enkeltsjle og rulle- og bukkestilladser, sledes at eleven kan arbejde med alle systemstilladser omfattet af uddannelseskravet i henhold til Arbejdstilsynets aktuelle gldende regler og bekendtgrelse om arbejde med systemstilladser hjere end 3 meter. Stilladsarbejdet omfatter stilladsopstilling, som den fremgr af leverandrens brugervejledning og branchevejleding "Standardblade for Stilladser".3.H
2   Eleven kan montere portalrammer, skrme, net, presenninger, konsoller, skakte, gitter, dragere, blindrum, elhejs, udvendige opgange, rr og koblinger samt redegre for de foranstaltninger, der skal trffes.3.H


Gældende regler fra 1. august 2019   

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --