Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Forbandtlære Dias / Slide

Forbandtlære

Murtykkelser

Halvstensmur / skalmur.

Bredstensmur.

348 mm hulmur.

Hulrum 132 mm
Isolering 125 mm
Murpap 350 mm bundpap.
Murpap 500 mm Opbøjningspap.
Der må ikke lægges pap og binder i samme skifte.
Murbinder 220 mm
Murbinder: Indmuringslængden skal være mindst 40 mm i for- og bagmuren. Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm Binderlængden skal mindst være 80 mm + hulrum Binderen skal monteres med fald mod formuren. Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer.

408 mm hulmur

Hulrum 192 mm
Isolering 190 mm
Murpap 500 mm bundpap.
Murpap 500 mm Opbøjningspap.
Der må ikke lægges pap og binder i samme skifte.
Murbinder 300 mm
Murbinder: Indmuringslængden skal være mindst 40 mm i for- og bagmuren. Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm Binderlængden skal mindst være 80 mm + hulrum Binderen skal monteres med fald mod formuren. Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer.

468 mm hulmur

Hulrum 252 mm
Isolering 240 mm
Murpap 500 mm bundpap.
Murpap 500 mm Opbøjningspap.
Der må ikke lægges pap og binder i samme skifte.
Murbinder 350 mm
Murbinder: Indmuringslængden skal være mindst 40 mm i for- og bagmuren. Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm Binderlængden skal mindst være 80 mm + hulrum Binderen skal monteres med fald mod formuren. Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer.

Helstens massiv mur

(muren er en hel sten tyk).

1½ stens massiv

(muren er 1½ sten tyk).

2 stens massiv mur

(muren er 2 sten tyk).

Murmål

Modul 60

En Løber er 228 mm
En ¾ sten er 168 mm
En kop er 108 mm
en petring er 48 mm

En studsfuge + en løber er 240 mm
En studsfuge + ¾ sten er 180 mm
En studsfuge + en kop er 120 mm
En studsfuge + en petring er 60 mm
Det mindste modulmål der arbejdes med i murværk er 60 mm.

Pillemål-Stenmål-Åbningsmål

Der er 3 typer(fagudtryk) af murmål der anvendes i planlægning og udførelse:
Pillemål, er et mål mellem to false.
Stenmål, er et mål fra en fals til et indadgående hjørne.
Åbningsmål, er et mål i en åbning og mellem 2 vægge i et rum.

Pillemål

Pillemål er et helt antal gange 60 mm minus en fuge 12 mm. Et pillemål sidste ciffer ender altid på { 8 }.

Stenmål

Stenmål er et helt antal gange 60 mm. Et Stenmål sidste ciffer ender altid på { 0 }.

Åbningsmål

Åbningsmål er et helt antal gange 60 mm plus en fuge 12 mm. Et åbningsmål sidste ciffer ender altid på { 2 }.

Afslutninger

Højdemål

Højdemål er lodret inddeling af skifterne. For normalmursten er 3 sten + 3 lejefuger = 200 mm. 3 på 20 eller 15 på 1 meter.
Lejefugerne er ikke 12 mm! Men (200/3)-54 = 12 2/3

Tredeling af liniestykke.

Tegn en lodret linie AB på 200 mm.
Tegn 3 parallelle linier med en afstand på f.eks. 100 mm.
Tegn diagonalen AC.
Der hvor linien AC krydser de 2 midterste linier tegnes vinkelrette linier ind på linien AB.
Linien AB er delt i 3 lige store stykker.
Højdemålet/hjørnejernet opstreges med målbånd for hver 200 mm.
Tredelingen tegnes på et stykke pap eller papir og afsættes mellem 200 mm mærkerne på højdemålet/hjørnejernet.

Afslutninger

Ved afslutninger forstås lodrette false ved døre, vinduer, fritstående mure & hjørner. Valg af afslutning ved hulmure.
Man vælger en af de 2 afslutninger ved false og hjørner, så det passer til det forbandt kunden/bygherren har ønsket på byggeriet.
2 følgende overvejelser bør tages i betragtning:
1. Afslutningen skal være så lille som muligt, så forbandtkoden fylder mest muligt.
2. Afslutningen skal passe til forbandtet(med en undtagelse af krydskopper).
Sum af overvejelser:
- Hvis forbandtkoden har kvarte spring er det fornuftigt at vælge en 3/4 stens afslutning(dvs. når fals eller hjørne slutter på en hel sten lægges 2 kopper).
Eks. Løberforbandt 1, Kvartstens løberforbandt, Engelsk forbandt, Munkeforbandt I og II osv.
- Hvis forbandtkoden har 1/2 stens spring er det fornuftigt at vælge 1/1 stens afslutninger.
Eks. Halvstensforbandt blok.
- Hvis forbandtkoden har kvarte spring og 1/2 stens spring som løberforband 2 vælges den løsning der giver den mindste afslutning.
Hvis man ønsker samme type afslutninger på hele huset, skal der projekteres med modulmål 120 mm i stedet for modulmål 60 mm.
Der findes 2 former for mureafslutninger:
3/4 stens afslutning1/1 stens afslutningEnten vælger mand den ene eller også vælger mand den anden i en lodret fals, man blander ikke de to afslutninger med hinanden.

3/4 og 1/1 st. afslutning

3/4 stens afslutning

1/1 stens afslutning

Forbandtskift omkring hjørner

Forbandet skifte fra løber til kop eller omvendt, når man går omkring et hjørne. Her krydsforbandt

Forbandtskift omkring hjørner

Forbandet skifte fra løber til kop eller omvendt, når man går omkring et hjørne. Her Løberforbandt I

gennemtælle forbandtet i åbninger

Forbandtet gennemtælles i åbninger i hele forbandtkodens højdeFals afslutninger

Pillefals 348 mm

Bruges når falsen skal stå som blank mur.

Pillefals 348 mmc"slået om"

Bruges når falsen skal stå som blank mur. Fordelen ved at "slå om" er at man kan bruge 3/4 stens aflutning i stedet for 1/1 stens afslutning. Det giver en mindre afslutning når der benyttes forbandter med kvart stens spring.

Skorstensfals 348 mm.

Bruges når falsen skal pudses

Skorstensfals 348 mm "slået om".

Bruges når falsen skal pudses
Fordelen ved at "slå om" er at man kan bruge 3/4 stens aflutning i stedet for 1/1 stens afslutning. Det giver en mindre afslutning når der benyttes forbandter med kvart stens spring.

Dørfals 348 mm.

Med kuldebroisolering Binder ca. 150 mm fra fals

Vinduesfals 348 mm.

Med kuldebroisolering Binder ca. 150 mm fra fals

Hulmur false 408 mm

Hulmur false 408 mm

Løsning 1

Hulmur false 408 mm

Løsning 2

Hulmur false 468 mm

Hulmur false 468 mm

Løsning 1

Hulmur false 468 mm

Løsning 2

Masive murer med 3/4 stens afslutning

Halvstens mur, 3/4 afsl.

Med 3/4 stens afslutning, her udført med krydskop i 3. skifte

Helstens mur, 3/4 afsl.

Med 3/4 stens afslutning Her udført med krydskop i 3. skifte Forbandt regel: Ligeså mange 3/4'er i løberskifterne som muren er halve sten tyk.
Måden at lægge stenen i en 1 stens massiv mur, vil altid være som vist her efter afslutningen

1 1/2 stens mur, 3/4 afsl.

Med 3/4 stens afslutning.
Her udført med krydskop i 3. skifte
Forbandt regel:
Ligeså mange 3/4'er i løberskifterne som muren er halve sten tyk
Måden at lægge stenen i en 1,5 stens massiv mur, vil altid være som vist her efter afslutningen, når der i facaden vises løberskifte er der kopskifte i bagmuren og omvendt

2 stens mur, 3/4 afsl.

Med 3/4 stens afslutning Her udført med krydskop i 3. skifte Forbandt regel: Ligeså mange 3/4'er i løberskifterne som muren er halve sten tyk Måden at lægge stenen i en 2 stens massiv mur, vil altid være som vist her efter afslutningen

Masive murer med helstens afslutning

Halvstens mur, 1/1 st. afsl.

Halvstens mur (muren er en halv sten tyk)
Med helstens afslutning Her udført med krydskop i 3. skifte
Her udført med en 3/4 som nr. 2 sten i andet skifte
Kan udføres med en petring og en halv i 2. skifte, hvis arkitekten ønsker det.

Helstens mur, 1/1 st. afsl.

Helstens mur (muren er en hel sten tyk)
Med helstens afslutning Her udført med krydskop i 3. skifte
Forbandt regel: Ligeså mange petringer i kopskiftet som muren er halve sten tyk
Måden at lægge stenen i en 1 stens massiv mur, vil altid være som vist her efter afslutningen

1 1/2 stens mur, 1/1 st. afsl.

1 1/2 stens mur (muren er halvanden sten tyk) Med helstens afslutning Her udført med krydskop i 3. skifte
Forbandt regel: Ligeså mange petringer i kopskiftet som muren er halve sten tyk
Måden at lægge stenen i en 1,5 stens massiv mur, vil altid være som vist her efter afslutningen, når der i facaden vises løberskifte er der kopskifte i bagmuren og omvendt

2 stens mur, 1/1 st. afsl.

2 stens mur (muren er to sten tyk)
Med helstens afslutning Her udført med krydskop i 3. skifte
Forbandt regel: Ligeså mange petringer i kopskiftet som muren er halve sten tyk
Måden at lægge stenen i en 2 stens massiv mur, vil altid være som vist her efter afslutningen

Hjørne afslutninger

3/4 stens hjørne i halvstensmur

3/4 stens hjørne afslutning i halvstensmur og hulmur
Forbandet er Løberforbandt I
Forbandt regel: forbandtkoden slås om, når man går rundt om et hjørne
Højre side facade
4. skifte: Kopskifte som 2. skifte
3. skifte: Løberskifte m/ krydskop
2. skifte: Kopskifte
1. skifte: Løberskifte

Venstre side bagmur
4. skifte: Løberskifte m/ krydskop
3. skifte: Kopskifte som 1. skifte
2. skifte: Løberskifte
1. skifte: Kopskifte

1/1 stens hjørne afslutning i halvstensmur

1/1 stens hjørne afslutning i halvstensmur
Forbandet er Løberforbandt I
Forbandt regel: forbandtkoden slås om, når man går rundt om et hjørne
Højre side facade
4. skifte: Kopskifte som 2. skifte
3. skifte: Løberskifte m/ krydskop
2. skifte: Kopskifte
1. skifte: Løberskifte
Venstre side bagmur
4. skifte: Løberskifte m/ krydskop
3. skifte: Kopskifte som 1. skifte
2. skifte: Løberskifte
1. skifte: Kopskifte

3/4 stens hjørne afslutning i helstensmur

3/4 stens hjørne afslutning i helstensmur Forbandet er Krydsorbandt
Forbandt regel: forbandtkoden slås om, når man går rundt om et hjørne
Højre side facade
4. skifte: Kopskifte som 2. skifte
3. skifte: Løberskifte m/ krydskop
2. skifte: Kopskifte
1. skifte: Løberskifte
Venstre side bagmur
4. skifte: Løberskifte m/ krydskop
3. skifte: Kopskifte som 1. skifte
2. skifte: Løberskifte
1. skifte: Kopskifte

1/1 stens hjørne afslutning i helstensmur

1/1 stens hjørne afslutning i helstensmur
Forbandet er Krydsorbandt
Forbandt regel: forbandtkoden slås om, når man går rundt om et hjørne
Højre side facade
4. skifte: Kopskifte som 2. skifte
3. skifte: Løberskifte m/ krydskop
2. skifte: Kopskifte
1. skifte: Løberskifte
Venstre side bagmur
4. skifte: Løberskifte m/ krydskop
3. skifte: Kopskifte som 1. skifte
2. skifte: Løberskifte
1. skifte: Kopskifte

Krydsende mure

Krydsende mure 1/2 st.

Gennemgående mure(GRØN):
Nærmeste studs altid ¼ eller ¾ sten fra indadgående hjørne.
Tilstødende mure(RØD):
Nærmeste studs altid ½ eller 1 sten fra indadgående hjørne.
Der skal tælles igennem med forbandtkodens modul i alle skifter.

Krydsende mure 1/1 st.

Gennemgående mure(GRØN):
Nærmeste studs altid ¼ eller ¾ sten fra indadgående hjørne.
Tilstødende mure(RØD):
Nærmeste studs altid ½ eller 1 sten fra indadgående hjørne.
Der skal tælles igennem med forbandtkodens modul i alle skifter.

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --