Murerviden.dk

Fagfordelingsplan - Uddannelsesordning for uddannelsen til murer 15-07-2013



Fagfordelingsplan 2013(Version 9).xlsx
Fag # Fag Hovedforløb Niveau Uger 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H Kompetencemålene for hovedforløb jf. Bek.
7909 Kompetencemål    
  Grundfag     1.H     4.H    
23017 Matematik F 1,0 1,0         9, 11
8103 Arbejdsmiljø, modul 2 uden 1,0       1,0   2, 6, 7
  Områdefag     1.H 2.H 3.H      
10546 Mureteknik 1 Rutineret 3,0 1,0 0,8 1,2     1, 10, 12, 18, 19
10547 Puds og overfladebehandling 1 Rutineret 0,6 0,1   0,5     10, 16, 19
10548 Fliseteknik 1 Rutineret 2,5 1,4 1,1       10, 14, 15
10549 Gulvteknik 1 Rutineret 2,0   2,0       10, 13, 14, 15
3453 Tegning 1 Rutineret 1,0 0,5 0,3 0,2     5, 9, 10
3230 Digitalt byggeri 1 Rutineret 1,0 0,1 0,7 0,2     2, 9,10
10107 Byggeri og samfund Rutineret 1,0 0,9 0,1       2, 3, 4
6184 Systemstillads Avanceret 2,8     2,8     8
  Bundne specialefag         3.H 4.H 5.H  
10550 Murerteknik 2 Avanceret 4,0     1,0 0,8 2,2 1, 10, 12, 18, 19
10551 Puds og overfladebehandlling 2 Avanceret 0,5     0,2 0,3   10, 16, 19
10552 Fliseteknik 2 Avanceret 0,2     0,2     10, 14, 15
10553 Gulvteknik 2 Avanceret 0,2     0,2     10, 13, 14, 15
10554 Tagarbejde Rutineret 1,0       1,0   10, 17
10555 Restaurering Rutineret 0,2       0,2   1, 10, 15, 16, 17
3221 Tegning 2 Avanceret 0,5     0,2 0,3   1, 5, 9, 10
10556 Digitalt byggeri 2 Rutineret 1,0       1,0   3, 9, 10
10557 Byggeri og samfund 2 Rutineret 1,5     0,3 0,4 0,8 2, 3, 4
  Valgfag         3.H 4.H    
pdf Valgfagskatalog   2,0     1,0 1,0    
45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen   0,2     0,2      
  Fagområde                
  Murer Fagområde   8,0     3.H 4.H 5.H  
10558 Murværk som dekoration - Murer fagområde Avanceret 2,0     2,0      
10559 Gavle og gesimser - renovering - Murer fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10560 Murværk - overlukninger - Murer fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10561 Projekt - murværk - Murer fagområde Avanceret 2,0         2,0  
  Fagområde                
  Flise Fagområde   8,0     3.H 4.H 5.H  
10562 Fliseteknik, konstruktioner og underlag - Flise fagområde Avanceret 2,0     2,0      
10563 Fliseteknik, materialer og natursten - Flise fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10564 Fliser, design og værktøj - Flise fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10566 Projekt og innovation, flisearbejde på væg og gulv - Flise fagområde Avanceret 2,0         2,0  
  Fagområde                
  Energi Fagområde   8,0     3.H 4.H 5.H  
10567 Bæredygtighed, energirenovering og - optimering - Energi fagområde Avanceret 2,0     2,0      
10568 Energi - konstruktioner - Energi fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10569 Energi - materialer - Energi fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10570 Projekt, energirenovering og -optimering - Energi fagområde Avanceret 2,0         2,0  
  Fagområde                
  Restaurering og renoverings Fagområde   8,0     3.H 4.H 5.H  
10571 Stilarter, æstetik og konstruktioner - Restaurering og renoverings fagområde Avanceret 2,0     2,0      
10572 Overlukninger, gesims og facadeudsmykning - Restaurering og renoverings fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10573 Puds, overfladebehandling og fuge - Restaurering og renoverings fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10574 Projekt, restaurering og renovering - Restaurering og renoverings fagområde Avanceret 2,0         2,0  
  Fagområde                
  Tag Fagområde   8,0     3.H 4.H 5.H  
10575 Tag - historik, konstruktion og planlægning - Tag fagområde Avanceret 2,0     2,0      
10576 Oplægning af tegl og betontagsten - Tag fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10577 Tagarbejde, opmuring af skorsten og gavl - Tag fagområde Avanceret 2,0       2,0    
10578 Projekt og innovation, tagarbejde - Tag fagområde Avanceret 2,0         2,0