Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Bitumen Dias / Slide

Bitumen filer

Bitumen

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen:
Varighed: 1,0 dag.
Fagnr. 45651

Lovpligtigt kursus i arbejde med produkter der indeholder bitumen, som f.eks murpap og asfaltklåber.


Mål: Deltagerne kan tråffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen, herunder vålge og anvende de rigtige personlige vårnemidler inkl. åndedråtsvårn ved hjålp af brugsanvisninger og evt. kodenummer ud fra viden om forskellige sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/dampe.
Deltagerne kan anvende brugsanvisninger, og kender substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse.
Deltagerne kan varetage hygiejniske forholdsregler og velfårdsforanstaltninger.
Deltagerne kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmåssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og bitumen.

Uddannelsen opfylder kravet til sårlig uddannelse i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer jf. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --