Murerviden.dk

ArbejdsmiljøArbejdsmiljø

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg giver dig en vejledning om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed og henvender sig til alle virksomheder og medarbejdere, og i særlig grad til dem i arbejdsmiljø-organisationen.

Håndbogen er også rettet mod projekterende, rådgivere, bygherrens koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere og leverandører.

Link til: Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg