Murerviden

Menu Close Menu

Murerviden.dk

Den faglige hjemmeside til undervisningsbrug.   

Arbejdsmiljø

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg giver dig en vejledning om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed og henvender sig til alle virksomheder og medarbejdere, og i særlig grad til dem i arbejdsmiljø-organisationen.

Håndbogen er også rettet mod projekterende, rådgivere, bygherrens koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere og leverandører.

Link til: Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

--  ©   Alle rettigheder tilhøre René Eriksen  --  Fri brug af materialet.  --  Materialet må ikke videresælges.  --